Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Konferencja Paliwa z odpadów '12

04-06-2012

Zapraszamy
do wzięcia udziału w
VIII Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów'2012”
która odbędzie się w dniach
od 14 do 16 listopada 2012r w Szklarskiej Porębie.

Stało się już tradycją, że "Paliwa z odpadów" to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów termicznych. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych, w zakresie:

 • badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw);
 • termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 • technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling);
 • energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych);
 • technologii wytwarzania i właściwości paliw;
 • technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 • ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów;
 • skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej;
 • tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji);
 • wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych;
 • monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych;
 • prawnych aspektów gospodarki odpadami.

Dalsze informacje na naszej stronie >>>>

wstecz