Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Studia Podyplomowe - zapisy

05-06-2012

Program Studiów Podylomowych "Gospodraka Odpadami" obejmuje między innymi następującą problematykę:

  • zagadnień prawnych gospodarki odpadami;
  • właściwości i źródeł wytwarzania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych;
  • technologii i urządzeń zagospodarowania odpadów (w tym m.in.: mechaniczno-biologiczne, termiczne, składowanie);
  • monitoringu gospodarki odpadami;
  • systemów zarządzania gospodarką odpadami;
  • metod oceny uciążliwości ekologicznej;
  • rachunku ekonomicznego w gospodarce odpadami.

Większość zajęć ma formę wykładów, pozostałe zaś są realizowane głównie w formie zajęć laboratoryjnych. Słuchacze Studium otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

W trakcie studiów zapewniamy indywidualne podejście do Słuchaczy. Każdy z uczestników Studiów Podyplomowych ma de facto możliwość wyboru - z pośród wykładowców  - konsultanta naukowego pracy końcowej.

Dalsze informacje na naszej stronie >>>

wstecz