Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

IX Międzynarodowa Konferencja "Paliwa z odpadów'14"

28-01-2014

Zapraszamydo wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów'2014” która odbędzie się w dniach od 19 do 21 listopada 2014r w Szklarskiej Porębie.Stało się już tradycją, że "Paliwa z odpadów" to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów termicznych. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych, w zakresie:badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw);termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling);energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych);technologii wytwarzania i właściwości paliw;technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów;skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej;tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji);wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych;monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych;prawnych aspektów gospodarki odpadami.

Dalsze informacje na naszej stronie >>>>

wstecz