Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka 2014

23-10-2014

ośie.jpg

Adresatami Konferencji są młodzi pracownicy naukowi, studenci, doktoranci , którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników swoich prac oraz dyskusji. Wzięcie udziału w Konferencji będzie cennym doświadczeniem, które może stanowić element dorobku naukowego.

Tematyka Konferencji nawiązuje do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych. W szczególności poruszana tematyka Konferencji może być zdefiniowana przez następujące zagadnienia:

 • Ochrona Gleby
 • Ochrona Powietrza
 • Ochrona Zasobów Wodnych
 • Utylizacja Odpadów
 • Odnawialne źródła energii
 • Solartermia
 • Hydroenergia
 • Energia Wiatru
 • Biomasa
 • Energia Geotermalna
 • Systemy Energetyczne
 • Efektywność Energetyczna
 • LCA
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne
 • Energetyka rozproszona

Uczestnictwo

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Wziąć w nim mogą pracownicy naukowi oraz studenci pracujący w kołach naukowych oraz studenci ostatnich lat kierunków technicznych, których działalność naukowa - na przykład związana z pracą dyplomową – jest na wysokim poziomie merytorycznym.

Miejsce i czas Konferencji

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2014 w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Zgłoszenia

Zgłoszenia udziału prosimy kierować drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ

lub pocztą elektroniczną na adres: konferencja.osie2014@gmail.com.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2014.

W miarę możliwości prosimy o możliwe wczesne zgłaszanie udziału. O akceptacji decyzuje kolejność zgłoszeń. Dlatego prosimy traktować powyższy termin jako ostateczny.

Referaty

Uczestnicy mogą wygłosić referaty w języku polskim lub angielskim w ramach oddzielnych sesji językowych. Czas trwanie pojedynczego referatu to 15 minut. Po każdym referacie będzie czas na dyskusję.

Publikacje pokonferencyjne

Teksty najlepszych referatów zostaną opublikowane w kolejnych numerach Archiwum Gospodarki odpadami i Ochrony Środowiska. Pozostałe zostaną opublikowane w monografii, która będzie dostępna w wersji elektronicznej.

Wszystkie prace będą recenzowane.

Artykuły powinny zostać przeszłane przez autorów do dnia 8 grudnia.

Sposób przygotowania artykułów jest dostępny TUTAJ.

Nagrody

W trakcie Konferencji referaty będą nagradzane. Przewidziano nagrody w następujących kategoriach:

 • najlepsza prezentacja
 • najciekawsza tematyka
 • najlepszy warsztat naukowy
wstecz