Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Relacja z MiniSympo(zjum) vol.8

29-11-2014

W dniu 27 Listopada 2014 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki  miało miejsce ważne sympozjum pod hasłem   "Czyste Technologie w Energetyce i Gospodarce Odpadami"

strona1.jpg

Była to już ósma edycja tego wydarzenia, lecz I o charakterystyce obejmującej po za obszarem czystych technologii w energetyce, sferę gospodarki odpadami.

strona2.jpg

Sympozjum było prowadzone i moderowanie przez doktoranta Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów - Grzegorza Gałko.

Organizatorami tego wydarzenia były dwa koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami

Studenckie Koło Naukowe Czyste Technologie Energetyczne

Wśród prelegujących było dwoje przedstawicieli naszej katedry ze strony doktorantów:          mgr inż. Ewa Błaszczyk oraz mgr inż. Grzegorz Gałko - członek SKN Gospodarki Odpadami. oraz mgr inż. Paweł Mońka doktorant z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Po zakończeniu sesji plenarnej referatów odbyło się głosowanie na II najlepsze referaty. Zwyciężcami konkursu zostali

I. miejsce - Krzysztof Grzywnowicz i Adam Wiener - z referatem o tematyce "Porównanie dużej i małej energetyki wiatrowej w Polsce"

strona5.jpg

II. miejsce -  Krzysztof Dekarz "Ogniwa Peltiera"

strona4.jpg

Następnie wręczono uroczyście certyfikaty uczestnictwa wszystkim prelegentom oraz specjane podziękowania za wkład przy organizacji tego Sympozjum min. dla:


- Kacpra Wachtarczyka - studenta IV roku inżynierii środowiska na specjalności: gospodarka odpadami

- Magdaleny Bogackiej - doktorantki z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oraz mamy nadzieję, że pierwsze z cyklu Sympozjów o szerokiej tematyce "Czystych Technologii w Energetyce i Gospodarce Odpadami" już na stałe wpisze się w kanon wydarzeń uświadamiających, problematykę odpadów i czystej produkcji energii.

Więcej zdjęć z wydzarzenia --> tutaj!

wstecz