Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

II Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka

16-12-2014

logo konf.jpgDnia 12 Grudnia 2014 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyła się II Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka 

Konferencja była przeznaczona dla młodych pracowników naukowych, chcących doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników swoich prac oraz dyskusji. 

Tematyka Konferencji nawiązywała do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych. W szczególności poruszana tematyka Konferencji dotyczyła następującej tematyki:

 • Ochrona Gleby
 • Ochrona Powietrza
 • Ochrona Zasobów Wodnych
 • Utylizacja Odpadów
 • Odnawialne źródła energii
 • Solartermia
 • Hydroenergia
 • Energia Wiatru
 • Biomasa
 • Energia Geotermalna
 • Systemy Energetyczne
 • Efektywność Energetyczna
 • LCA
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne
 • Energetyka rozproszona

Ponadto była prowadzona osobna secja KIC-Innoenergy prowadzona w całości w języku angielskim.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele takich uczelni jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz jednostek tj. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Po obradach konferencyjnych zostały wręczone nagrody w trzech następujących kategoriach:

 • Kategoria    I: Najlepsza prezentacja,
 • Kategoria   II: Najciekawsza tematyka,
 • Kategoria III: Najlepszy warsztat naukowy

W kategorii najlepsza prezentacja wyróżniono: Pana Stanisława Świtka i Pana Krzysztofa Turczańskiego

W kategorii najlciekawsza tematyka wyróżniono: Pana Pawła Mońkę i Pana Marka Chyca 

W kategorii najlepszy warsztat naukowy wyróżnienie otrzymali: Pani Marta Cieślik oraz Pan Michał Jurczyk.

Ponadto, komitet naukowy zdecydował o wyróżnieniu Pani Celiny Habryki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku na III Konferencję z tematyki poruszającej Ochronę Środowiska oraz Energetykę.

 

wstecz