Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Wizyta SKN Gospodarki Odpadami w Spalarni Odpadów

20-01-2015

W dniu 15.01.2015 r. odbyła się wycieczka do Spalarni Odpadów SARPI w Dąbrowie Górniczej

dsc_0656.jpg

W trakcie wyjazdu studenci mogli się zapoznać z instalacją spalania odpadów ciekłych i stałych w tym odpadów niebezpiecznych należącej do francuskiej korporacji Veolia Enviromnetal Services w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach. Zaklad posiada pozwolenie na unieszkodliwianie   ponad 800 kategorii odpadów, w tym 377 niebezpiecznych.
W tym zakresie instlacjia SARPI dysponuje odpowiednim zezwoleniem R1 na odzysk energii.

 

Działalność instlacji  jest w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego.  Natomiast na mocy decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza instalacja posiada prawo do odbioru i przekazywania do właściwych miejsc utylizacji i unieszkodliwiania wszystkie odpady, z pominięciem radioaktywnych, które z przyczyn technicznych nie nadają się do termicznego przekształcenia.

dsc_0731.jpg

Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczyło zadawanie licznych pytań dot. procesów technologicznych, rodzajów odpadów itp.

 
wstecz