Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Doktorant z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Nagrodzony

31-03-2015

Uczestnik studiów doktoranckich mgr inż. Grzegorz Gałko,  z Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej, otrzymał nagrodę za Najlepszą Prezentację pt:Porównanie skutków oddziaływania odcieków pochodzącego ze składowiska odpadów na zmiany parametrów chemicznych gleb na przykładzie gleby brunatnej o podłożu kamienistym z glebą gliniastą"
Nagrodzona prezentacja przedstawiona została w trakcie VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel 2015, która odbyła się w dniach 21-22 marca 2015 r. w Lublinie

tygiel_nagroda.jpeg

wstecz