Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Wyjazd naukowy do ZGO Gać

21-04-2015

W dniu 16. 04 Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Odpadami działającego przy Katedrze Technologiii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, mieli okazję odwiedzić Zakład Gospodarowania Odpadami w Gaci (woj. dolnośląskie). Zakład, prowadzący działalność w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ma status RIPOK i swoimi usługami obejmuje 16 gmin (w praktyce ponad 200 tys. mieszkańców). Firma posiada nowoczesną linię sortowniczą przystosowaną do segregacji zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i tych z selektywnej zbiórki.

Sortownia o wydajność wynosi około 100 tys. Mg/rok. Na terenie Zakładu działa również instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych w procesie fermentacji oraz stabilizacji tlenowej. ZGO Gać w najbliższych miesiącach planuje także rozbudowę instalacji o linię do produkcji paliwa RDF.

wstecz