Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

III Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka

16-10-2015

Konferencja jest przeznaczona dla młodych pracowników naukowych, którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników.

Tematyka Konferencji nawiązuje do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych.

Najlepsze prezentacje zostaną opublikowane w czasopiśmie

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (4 pkt. na liście MNiSW) oraz w specjalnie przygotowywanych monografiach.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Więcej  informacji można znaleźć pod adresem: Konferencja OŚiE

wstecz