Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Interdyscyplinarna Konfernecja Doktorantów Politechniki Śląskiej

03-04-2016

W dniach 11.03-12.03.2016 w Ustroniu, odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych InterTechDoc'2016. Organizatorem tego wydarzenia była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej. 

W konferencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Pani mgr inż. Agata Wajda, która wygłosiła prezentację na temat przeglądu zastosowań pieców obrotowych do termicznej utylizacji odpadów oraz Pan mgr inż. Grzegorz Gałko, który wygłosił prezentację na temat rozwiązań technologii zgazowania paliw stałych. Obie prezentacje spotkały się z zainteresowaniem  słuchaczy, o czym świadczy fakt dużej liczby pytań zadanych prelegentom.

Drugi dzień konferencji był poświęcony warsztatom szkoleniowym poprowadzonym przez dr hab. inż. Jan Brzóska, prof. nzw. w Pol. Śl.  - prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej, oraz przez dr inż. Arkadiusza Szmala Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Honorowym gościem, tego ważnego wydarzenia dla społeczności akademickiej doktorantów,  był  Rektor Politechniki Śląskiej, Jego Magnificencja Szanowny Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Oficjalne zamknięcie konferencji nastąpiło w trakcie uroczystej kolacji, podczas której zostały wręczone nagrody rzeczowe i wyróżnienia dla autorów najciekawszych prezentacji.

wstecz