Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Laboratorium ,,STOŁÓWKA"

Potencjał dydaktyczny:

 1. 5488144-test.jpgIlość stanowisk

  • W laboratorium znajduje się 11 stanowisk badawczych
 2. Rodzaj zajęć prowadzonych

  • W jednostce prowadzone są zajęcia laboratoryjne wynikające z procesu dydaktycznego, jak również prowadzone w ramach prac dyplomowych oraz zleconych.
 3. Zjawiska i eksperymenty, które mogą być prezentowane

  • Pomiar lepkości dynamicznej,
  • Wyznaczenie charakterystyk reologicznych płynów,
  • Oznaczenie temperatury zapłony substancji ciekłej
  • Wizualizacja procesów spalania
 4. Wykaz zajęć jakie są prowadzone w jednostce

  • Pomiary i monitoring
  • Inżynieria procesowa
  • Procesy cieplne utylizacji odpadów
  • Metody utylizacji odpadów