Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Student academic circle of waste management

Information:

6014464-study-group.jpgStudent academic circle of waste managment works since year 2001. 

W ramach działalności w Kole studenci biorą udział w pracach badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry.

Każdego roku organizowane są również wycieczki do zakładów pracy (np. Elektrownia Opole, Elektrownia Jaworzno, składowisko odpadów i kompostownia w Zabrzu) podczas których studenci bliżej poznają zagadnienia poruszane na wykładach. Co roku organizowany jest także wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko (ostatni wyjazd odbył się 28.10.2008). Należy nadmienić, że wyjazdy te organizują członkowie Koła, ale uczestniczą w nich także studenci spoza Koła. Od roku 2002 Koło organizuje obóz naukowy w pierwszej i jedynej w Polsce spalarni osadów ściekowych GOŚ Debogórze koło Gdyni, gdzie studenci poznają zasadę działania oczyszczalni ścieków i spalarni osadów ściekowych. Uczestniczą tam także w badaniach pod opieką pracowników oczyszczalni i opiekunów naukowych. Dwutygodniowy obóz odbywa się najczęściej na przełomie czerwca i lipca. Efektem Obozu Naukowego jest każdorazowo obszerne sprawozdanie z pobytu i badań wykonanych na miejscu. (W roku 2009 ze względu na modernizację spalarni zrezygnowano z wyjazdu do oczyszczalni ścieków)

W roku 2009 członkowie koła uczestniczyli w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Paliwa z odpadów” organizowanej przez Katedrę.

W planach działania Koła na rok akademicki 2009/2010 jest czynny udział członków w odbudowie laboratoriów Katedry (ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska do oznaczania temperatury mięknięcia popiołu oraz stanowiska do badania procesu spalania paliw stałych i ciekłych). Planuje się także wyjazd na obóz naukowy do spalarni osadów w Gdyni Dębogórzu oraz targi POLEKO 2009.

Circle guardian: Ph.D,Eng. Waldemar Ścierski

Gallery