Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Books


Below was shown the literature publications of scientific workers of Department of Technologies and Installations for Waste Management of Faculty of Energy and Environmental Engineering at Silesian University of Technology

of Technology.01_paliwa_formowane.jpg

Wandrasz J.W. Wandrasz A.J.: Paliwa formowane. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2006. 


02_gospodarka_odpadami_medy.jpg

9. Wandrasz J.W.: Gospodarka Odpadami Medycznymi. Wyd. PZITS Poznań 2000 

Wandrasz J.W.: Gospodarka Odpadami Medycznymi. Wyd. PZITS Poznań 2000 


03_odpady_niebezpieczne_pod.jpg

Wandrasz J.W. Biegańska J. : Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003


 

04_spalanie_stalych_substancji_odpadowych.jpg

Nadziakiewicz J.: Spalanie stałych substancji odpadowych, Wyd. Gnome, Katowice 2001 


 

05_zrodla_zanieczyszczenia_powietrza.jpg

Nadziakiewicz J.Źródła zanieczyszczenia powietrza i metody oczyszczania gazów z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom 2005


06_procesy_termiczne_utylizacji_odpadow.jpg

Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy Termiczne Utylizacji Odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.


 

07_paliwa_z_odpadow.jpg

 Paliwa z odpadów Tom I -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1997r .


 

08_paliwa_z_odpadow_tom_2.jpg

Paliwa z Odpadów - Tom II -   Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1999r.

 


 

09_paliwa_z_odpadow_tom_3.jpg

Paliwa z odpadów - Tom III -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 2001r.

 


 

10_paliwa_z_odpadow_tom_4.jpg

Paliwa z odpadów - Tom IV -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i  Krzysztofa Pikonia 2003r.


 

11_paliwa_z_odpadow_tom_5.jpg

Paliwa z odpadów - Tom V-  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2005r.

 


 

12_paliwa_z_odpadow_tom_6.jpg

Paliwa z odpadów - Tom VI -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2007r.


 

13-metody analizy w gospodarce odpadami.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Biegańskiej opracowanie: Czekalska Zofia, Czop Monika, Kajda-Szcześniak Małgorzata, Metody Analizy w Gospodarce Odpadami - zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008


14-gospodarka odpadami niebezpiecznymi.jpg

Biegańska J., Czop M., Kajda-Szcześniak M., - Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - materiały do zajęć laboratoryjnych - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.


 

paliwa-eng-2009.jpg

Wandrasz J.W, Pikoń K., Czekalska Z., - Waste to energy and environment, Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology


 

paliwa-pl-2009.jpg

Paliwa z opdadów - Materiały Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Gliwice 2009


 

biomasa_krol.jpg

Król D.J. - Biomasa i paliwa formowane z odpadów w niskoemisyjnych technologiach spalania. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

In addittion In addition, the scientific teaching  workers of Department publish the scientific works and articles in peer-reviewed scientific journals from MNiSW list ,and on  such called list :  Philadelphian list  with parameter "Impact Factor"