Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Laboratorium Komputerowe

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
ul. Konarskiego 18
Laboratorium Symulacji Komputerowych
221955-http.jpgOpiekun Laboratorium Symulacji Komputerowych – dr inż. Mohamed Alwaeli
Laboratorium jest audio wizualną pracownia komputerową przeznaczoną do prac symulacyjnych i inżynierskich oraz do autoprezentacji,. Laboratorium jest wyposażone w 11 komputerów PC z opcją stałego dostępu do Internetu.


Laboratorium komputerowe jest wyposażone system nagłośnienia oraz projektor multimedialny.
Jest ono dostępne dla studentów Specjalności Gospodarki Odpadami, Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Monitoringu i zarządzanie środowiskiem którzy nieodpłatnie mogą tutaj skorzystać z komputerów oraz dostępu do Internetu. W okresie zajęć Laboratorium jest czynne w dni powszednie od godziny 8.30 do godziny 15.00


Laboratorium przygotowane jest do prowadzenia kursów z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz wykorzystania podstawowego oprogramowania dla obsługi prac i projektów inżynierskich.


Na stanowiskach komputerowych są zainstalowane zestawy oprogramowania działające w środowisku Windows, zgodnie z tematyką prowadzonych zajęć laboratoryjnych. Posiadamy między innymi licencjonowane oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb inżynierskich takich jak:

  • MS Office 2007
  • AutoCAD,
  • Micro Station – do mapy GIS,
  • Neurosolution – sztuczne sieci neuronowe,
  • Visual Mod Flow – modelowanie przepływu wód podziemnych
  • Sozat – modelowanie dyspersji zanieczyszczenie w powietrzu atmosferycznym.