Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Micro Station - do mapy GIS

visual modflow_tn.jpg

Najbardziej wydajna i najłatwiej dostępna jak również najbardziej interoperacyjna platforma CAD do projektowania, konstruowania i eksploatacji światowej infrastruktury.

MicroStation jest innowacyjną platformą CAD stosowaną przez zespoły architektów, inżynierów, podwykonawców i specjalistów GIS do integrowania prac nad budynkami, projektami z inżynierii lądowej, instalacji przemysłowych i danych o charakterze geoprzestrzennym.

Zastosowanie:

  • Szeroką grupę zastosowań GIS stanowi wszelkiego typu ewidencja – gruntów, budynków, a ogólnie rzecz biorąc: wszelkiego rodzaju zasobów.

visual_modflow3d_01.jpg

 

  •  Inną grupę zastosowań stanowi wykorzystanie GIS do przetwarzania informacji o lokalizacji wszelkiego rodzaju zjawisk, zwłaszcza tych cechujących się znaczną zmiennością w czasie. GIS są bardzo wygodnym zjawiskiem w rejestracji poziomów emisji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dla potrzeb monitoringu środowiska naturalnego  akwizycja danych dla GIS może być prowadzona z wykorzystaniem zdalnych czujników i urządzeń pomiarowych sterowanych komputerowo.

 

 

 

  • GIS mogą również być bardzo wygodnym narzędziem do przvisual5.gifetwarzania danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych.