Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Zajęcia dydaktyczne

obraz10.jpg

bez tytułu1.jpg

Moduł podstawowy

 • Chemia ogólna
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Nauka o materiałach
 • Wymiana ciepła i masy
 • Mechanika płynów
 • Spalanie i inne procesy termiczne
 • Termodynamika
 • Biochemia
 • Mikrobiologia
 • Języki obce - szeroki wybór (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański) na różnym stopniu zaawansowania (od podstwowego do zaawansowanego)

Moduł specjalistyczny

 • Światowe zasoby surowcowe
 • Informatyczne narzędzia inżynierskie
 • Biopaliwa i rośliny energetyczne
 • Gospodarka odpadami
 • Bioodzysk surowców
 • Ocena wpływu na środowisko w pełnym cyklu życia - LCA (w j.angielskim)
 • Recycling odpadów
 • Odnowa wody/Renewal of water (w j.angielskim)
 • Technologie oczyszczania gazów
 • Odzysk wody i innych surowców ze ścieków
 • Inżynieria reaktorów
 • Odnawialne źródła energii
 • Energetyka rozproszona i systemy prosumenckie
 • Energia z odpadów
 • Magazynowanie energii
 • Przedmiot obieralny 1: Gospodarka energią w budynkach
 • Przedmiot obieralny 2: Lokalne gospodarowanie wodą
 • Przedmiot obieralny 3: Aktualne trendy w GOZ
 • Moduł obieralny 2: Najlepsze dostępne techniki dla GOZ
 • Moduł obieralny 3: Procesy jednostkowe w GOZ
 • Projekt inżynierski

bez tytułu.jpg

Moduł umiejętności miękkich

 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca na odległość
 • Praca w grupie i umiejętności przywódcze
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Moduł obieralny 4: Dobra praktyka inżynierska

bez tytułu2.jpg

Moduł biznesowy i ekonomiczny

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Planowanie i procedury biznesowe
 • Efektywność finansowa przedsięwzięć
 • Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego
 • Zarządzanie projektami
 • Praktyka wakacyjna
 • Staże przemysłowe i wizyty studyjne 
 • Moduł obieralny 1: Techniczna przedsiębiorczość