Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Studenckie koło naukowe Gospodarki Odpadami

Informacje

uk3 (1).jpg

ulotkatyl.jpg

 

 

6014464-study-group.jpg

Chcesz wiedzieć więcej?

Oficjalna strona koła naukowego 

 

Historia koła:

Studenckie Koło Naukowe  „Gospodarki Odpadami” działa przy Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów od roku 2001. Wcześniej nosiło nazwę Koło Naukowe Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

W ramach działalności w Kole studenci biorą udział w pracach badawczych prowadzonych przez pracowników Katedry.

 

Każdego roku organizowane są również wycieczki do zakładów pracy (np. Elektrownia Opole, Elektrownia Jaworzno, składowisko odpadów i kompostownia w Zabrzu) podczas których studenci bliżej poznają zagadnienia poruszane na wykładach. Co roku organizowany jest także wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko (ostatni wyjazd odbył się w październiku 2009). Należy nadmienić, że wyjazdy te organizują członkowie Koła, ale uczestniczą w nich także studenci spoza Koła. Od roku 2002 Koło organizuje obóz naukowy w pierwszej i jedynej w Polsce spalarni osadów ściekowych GOŚ Debogórze koło Gdyni, gdzie studenci poznają zasadę działania oczyszczalni ścieków i spalarni osadów ściekowych. Uczestniczą tam także w badaniach pod opieką pracowników oczyszczalni i opiekunów naukowych. Dwutygodniowy obóz odbywa się najczęściej na przełomie czerwca i lipca. Efektem Obozu Naukowego jest każdorazowo obszerne sprawozdanie z pobytu i badań wykonanych na miejscu. (W roku 2009 ze względu na modernizację spalarni zrezygnowano z wyjazdu do oczyszczalni ścieków)

W roku 2009 członkowie koła uczestniczyli w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Paliwa z odpadów” organizowanej przez Katedrę.

Zgodnie z planami członkowie koła uruchomili stanowiska do oznaczania temperatury mięknięcia popiołu oraz stanowiska do badania procesu spalania paliw stałych i ciekłych umiejscowione laboratorium Katedry przy ulicy Konarskiego 22.

kolo_1.jpg

W roku akademickim 2010/2011 koło sporządziło instrukcje laboratoryjne do nowouruchomionych stanowisk badawczych oraz brało czynny udział członków w odbudowie laboratoriów Katedry (ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk w laboratorium przy ulicy Towarowej). Odbłył się także wyjazd na obóz naukowy do spalarni osadów w Gdyni Dębogórzu oraz targi POLEKO 2010.

 

Opiekun Koła: dr inż. Waldemar Ścierski

Galeria