Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Inżynieria Środowiska, Specjalność: Gospodarka odpadami

Opis specjalności 2161948-scientist-working.jpgSpecjalność „Gospodarka odpadami” jest jedną z możliwości wykształcenia inżyniera – specjalisty do zarządzania środowiskiem, którego degradację „sam” spowodował. Poznanie na wcześniejszych latach studiów zagrożeń ze strony związków chemicznych w różnych gałęziach życia oraz wiedza z zakresu matematyki i termodynamiki ułatwia procesy poznania zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dla młodego inżyniera ważna jest świadomość jak generowane są odpady a zdobycie wykształcenia umożliwiającego ich bezpieczną likwidację dało szansę na mądry sposób poruszania się w tych zagadnieniach.

W ciągu 35 godzin tygodniowo student (przyszły specjalista) poznaje sposoby analiz środowiskowych w gospodarce odpadami, dokonywanie pomiarów i monitoringu procesów związanych z różnymi technologiami unieszkodliwiania odpadów. Przez ścisły kontakt z przemysłem, realizowany w ramach wielu ćwiczeń laboratoryjnych na rzeczywistych obiektach (wycieczki do zakładów utylizacji odpadów), możliwy jest sposób konfrontacji wiedzy teoretycznej przekazywanej na wykładach i jej umiejscowienia w praktyce. To również na tej specjalności można poznać jak prowadzić gospodarkę odpadami wykorzystując, zasady energetyczne tkwiące w odpadach i jednocześnie ochronie środowiska.

Inżynier to również człowiek z umiejętnością projektowania systemów gospodarki odpadami – przyszły szef technik spalania i innych sposobów przekształcania odpadów. Te elementy poznawcze otworzą możliwości zdobycia pracy w różnych dziedzinach życia, zarówno w kraju jak i za granicą. Umożliwiamy taki kontakt poprzez praktyki studenckie, które są łatwą drogą do kariery w swoim fachu.

Dla kogo?

Słuchaczami specjalności Gospodarka Odpadami na poziomie inżynierskim mogą zostać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunku Inżynieria Środowiska, którzy z sukcesem zakończyli semestr V.

Słuchaczami specjalności Gospodarka Odpadami na poziomie magisterskim mogą zostać wszyscy studenci, którzy ukończyli studia inżynierskie na wydziale Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na dowolnej innej uczelni w Polsce o zbliżonym kierunku.

Dodatkowe korzyści...

 W jaki sposób uczymy?

lab-foto.jpg

 • dużo projektów
 • dużo laboratoriów
 • dużo wyjazdów – prezentacja praktyki!
 • dużo dyskusji – interakcyjny charakter zajęć dydaktycznych
 • wykłady – charakter seminaryjny – poglądowy ze wsparciem środkami audio-wizualnymi
 • mało ćwiczeń tablicowych
 • profilowane prace dyplomowe

Gdzie i w jaki sposób....

 

Nie tylko na Uczelni...

zycie-studneckie.jpg

Życie studenckie

imprezy.jpg

Absolwent studiów o specjalności Gospodarka Odpadami posiada kwalifikacje w zakresie:

 • podstaw ochrony środowiska,
 • projektowania urządzeń i instalacji systemów gospodarki odpadami,
 • ekonomii ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
 • aspektów prawnych ochrony środowiska,
 • alternatywnych źródeł energii,
 • zarządzania środiwskiem i analiz środowiskowych,
 • podstaw oceny czystości powietrza atmosferycznego i oceny rozprzestrzeniania zanieczyszczeń,
 • oceny, racjonalizacji i podnoszenia skuteczności istniejących urządzeń i instalacji ochrony środowiska,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego,
 • zasad pracy w laboratorium,
 • opracowywania wyników i tworzenia raportów,
 • sztuki autoprezentacji.

Co potem ...

 • wszystkie działy przemysłu w tym energetyka zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • biura projektowe i konstrukcyjne;
 • zakłady gospodarki komunalnej (zakłady zagospodarowani opadów, oczyszczalnie ścieków itp.).
 • instytucje branży medycznej;
 • administracja państwowa i samorządowa (starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie);
 • nauka, szkolnictwo i edukacja;

 Gdzie ...

 • prezes.jpgFosterwheeler
 • Babcock
 • General Motors, Poland
 • Fiat Auto Poland
 • Fluor USA
 • Gullfieber
 • limuzyna.jpgWasko
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Clean Harbours, USA
 • Univeristy of Maryland, USA
 • i wiele innych....

 Opiekun

dr inż. Monika Czop

e-mail: Monika.Czop@polsl.pl

tel. 32-237-13-21

Lista przedmiotów

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (siatka godzin)
Lp.  Nazwa przedmiotu Sem. Prowadzący przedmiot
1. Chemia przemysłowa 6 prof. dr hab inż. Jolanta Biegańska
2. Ochrona środowiska w gospodarce odpadami 6 dr inż. Wojciech Hryb
3. Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami 6 dr hab. inż.Krzysztof Pikoń
4. Technologie gospodarki odpadami 6 dr inż. Monika Czop
5. Pomiary i monitoring 6

dr hab. inż. Danuta Król                              

dr inż. Waldemar Ścierski

6. Inżynieria procesowa i techniki spalania 7 dr inż. Waldemar Ścierski
7. Projektowanie systemów gospodarki odpadami 7 mgr inż. Artur Czachor
8. Energetyczne wykorzystanie odpadów 7 dr hab. inż. Tomasz Jaworski
9. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych 7 dr hab. inż. Jolanta Biegańska,prof. Pol. Śl.
10. Projekt inżynierski 7

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń                        

dr inż. Monika Czop

 

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie (siatka godzin)
 
Lp.  Nazwa przedmiotu Sem. Prowadzący przedmiot
1. 1 dr hab. inż. Mohamed Awaeli                       
2. 1
dr hab. inż. Danuta Król
3. Chemia gleby odpadów i osadów 1 dr hab. inż. Danuta Król
4. 1 dr hab inż. Tomasz Jaworski
5. 1 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli
6. 2 dr hab. inż. Mohamed Awaeli
7. Recykling odpadów komunalnych 2 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli
8. Zarządzanie projektem 2 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
9. Technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 2 dr inż. Monika Czop
10. 2 dr hab. inż. Krzysztof Gaska
11. Podstawowe techniki przetwarzania odpadów/ Base techniques of waste treatment 2 dr inż. Andrzej Wandrasz
12.
Światowe trendy w zagospodarowaniu odpadów
3 dr hab. inż. Danuta Król
13. Zarządzanie odpadami w przemyśle  3  dr inż. Michał Kozioł
14. Techniki minimalizacji odpadów 3 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli
15. Seminarium dyplomowe  3 

dr hab. inż. Danuta Król                               

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

16. Praca dyplomowa magisterska 3  
17. Przedmiot obieralny 1 1  
18. Przedmiot obieralny 2 1  
19. Przedmiot obieralny 3 2  
20. Praktyka wakacyjna (4 tygodnie)