Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Robert Kiszka

Kariera zawodowa:

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. – wrzesień 2016 – obecnie

We wrześniu 2016 zostałem zatrudniony na stanowisku Kierownika ds. realizacji Projektów OZE w koncernie ENGIE (dawniej GDF Suez) w spółce zajmującej się budową portfolio aktywów wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Savona Project Sp. z o.o. – październik 2011 – sierpień 2016

W październiku 2011 rozpocząłem pracę jako młodszy inżynier projektu w siedzimy firmy w Tarnowie, natomiast w styczniu 2012 awansowałem na stanowisko inżyniera projektu. Od maja 2012 roku pracowałem w biurze firmy w Krakowie. W zakres moich obowiązków służbowych wchodziło m.in.:

- wspieranie klientów firmy (zarówno sektora samorządowego jak i prywatnego) w zakresie doradztwa dotyczącego procesów inwestycyjnych i działalności bieżącej z dziedziny inżynierii środowiska i energetyki (OZE) oraz uczestnictwa w rynku odpadowym i produkcji energii w Polsce,

- opracowywanie dokumentacji przedprojektowej (studia wykonalności, koncepcje techniczno-technologiczne itp.) i projektowej na potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych (głównie z sektora inżynierii środowiska, w ITPOK i energetyki odnawialnej) oraz pozyskiwania środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i UE) – m.in. w ostatnim czasie uczestniczyłem w opracowywaniu dokumentacji przedprojektowej dla nowej jednostki wytwórczej OZE na potrzeby uczestnictwa w nowym systemie wsparcia OZE,

- opracowywanie dokumentacji na potrzeby oceny opłacalności czy możliwości realizacji inwestycji i ich procedowania administracyjnego (tym w zakresie procedury OOŚ np. karty informacyjne czy ROŚ);

Savona Project Sp. z o.o. Centrum technologii / Centrum technologii Sp. z o.o. w Krakowie – maj 2013 – sierpień 2016

- budowanie portfolio spółki oraz opracowywanie strategii i realizacja działań operacyjnych związanych z pozyskiwaniem klientów i realizacją projektów związanych z portfolio firmy,

- zarządzanie zespołem pracowników i kooperantów Centrum Technologii w celu ekspansji na rynku krajowym;

Dla spółki ALLECO z Gliwic realizowałem (listopad 2015 – styczeń 2016) i realizuje (maj 2016 – obecnie) audyty termomodernizacyjne na potrzeby uczestnictwa jej klientów w systemie pozyskiwania i sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”.

• Zakwalifikowałem się do II etapu programu Grasz o staż 2011 rozwiązując zadanie w oparciu o wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami oraz energetyki, co skutkowało prezentacją mojej koncepcji w dużych koncernach energetycznych na terenie naszego kraju.

• Listopad – styczeń 2010/11 – praktyka organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną oddział w Gliwicach w Instytucie Gospodarowania Odpadami IGO Sp. z o.o. w Katowicach.

• Wrzesień – listopad 2010 - Remondis Medison Sp. z o.o. - projekt badawczy dotyczący odpadów z obiektów zdrowia publicznego na terenie Rudy Śląskiej. Później kontynuowany na obszarze Jastrzębiej Góry.

• Lipiec 2010 – Ministerstwo Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Gospodarki Odpadami, Dział Odpadów Poużytkowych.

Kilka słów o Katedrze:

,, Studia na KTiUZO na pewno przygotowały mnie merytorycznie do pracy zawodowej, w bardzo wtedy się dynamicznie rozwijającej dziedzinie jako jest gospodarka odpadami. Ciekawe spojrzenie przedstawiane podczas studiów przełożyło się na szeroki horyzont myślowy, który ułatwił mi start w życie zawodowe.”

Konto na portalu dla profesjonalistów

https://www.linkedin.com/pub/dir/Robert/Kiszka