Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Dla kandydatów

Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci!

go-2.jpg go-1.jpg

 

8658479-group-of-students.jpgJeżli zastanwaisz się co i gdzie studiować, albo jaką specjalność wybrać - to trafiłaś/trafiłeś na właściwą stronę!

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów zachęca Cię do poznania swojej oferty dydaktycznej. Studia na KTiUZO to gwarancja zdobycia wiedzy i szerokich perspektyw na przyszłość.

U nas znajdziesz:

 •     Miłą atmosferę,
 •     Indywidualne podejście do każdego studenta,
 •     Możliwość integracji w ramach koła naukowego,
 •     Możliwość odbywania praktyki w formie obozu studenckiego,
 •     Możliwość udziału w pracach naukowo-badawczych realizowanych przez pracowników,
 •     Możliwość pisania pracy dyplomowej na interesujący Cię temat.

Specjalności prowadzone przez Katedrę:

 • Inżynieria Środowiska

Specjalność: Gospodarka Odpadami

 • Energetyka

Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem

 • Studia KIC InnoEnergy

        KIC Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Studia podyplomowe

Absolwenci mogą wziąć udział w organizowanych przez Katedrę studiach podyplomowych:

Gospodarka Odpadami 

Co potem?

Nasi absolwenci mają szerokie możliwości znalezienia pracy:

 • w biurach projektów;
 • u kilku tysięcy potencjalnych pracodawców prywatnych (firmy zajmujące się zbieraniem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów);
 • we wszystkich większych przedsiębiorstwach przemysłowych (w działach konstrukcyjnych oraz ochrony środowiska);
 • u kilku tysięcy potencjalnych pracodawców z sektora publicznego (wydziały ochrony środowiska i inwestycji władz samorządowych i centralnych wszystkich szczebli: gminy, powiaty, województwa, ministerstwa);
 • w kilkuset laboratoriach badających parametry fizyko-chemiczne oraz firmach dokonujących i pobierających próbki środowiskowe;
 • w szkolnictwie (w nauczaniu przedmiotów z zakresu ochrony środowiska);
 • w wielu przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki komunalnej.
 • w nowo powstającej w Polsce, bardzo rozwojowej branży – w najbliższych latach ma powstać na terenie kraju kilkanaście instalacji termicznej utylizacji odpadów w tej chwili brak specjalistów mogących nadzorować  pracę tych instalacji);
 • w branży nie ulegającej cyklom koniunkturalnym – praca stabilna i pewna, przy tym interesująca;
 • w branży „0” emisyjnej (w przypadku spalania odpadów).

 

Jakie są dla Ciebie szanse na dobrą pracę po studiach na naszych specjalnościach? - przeczytaj artykuł - TUTAJ

Czy będzie praca w sektorze odpadowym? - czytaj TUTAJ

 

Co będziesz znała/znał, umiała/Umiał po ukończeniu studiów?

 • najnowsze tendencje i rozwiązania techniczne obowiązujące w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki odpadami;
 • podstawy teoretyczne procesów biologicznego, mechanicznego i termicznego przekształcania i unieszkodliwiania odpadów;
 • regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska;
 • projektować na komputerze;
 • zasady pracy w laboratorium i potrafił/ł dokonać samodzielnego oznaczania kilkudziesięciu właściwości fizykochemicznych odpadów i opracowania ich wyników;
 • zasady zarządzania środowiskiem, w tym najnowocześniejsze programy do zarządzania środowiskiem.