Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania odpadów

 

Przedmioty


INŻYNIERIA ¦RODOWISKA - STUDIA I STOPNIA
Przedmiot Semestr Prowadz±cy
Analizy ¶rodowiskowe w gospodarce odpadami 6

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦

dr inż. Magdalena Bogacka

Gsopodarka odpadami 3/4

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak

dr inż. Wojciech Hryb

dr inż. Marcin Landrat

dr inż. Waldemar ¦cierski

mgr inż. Bartłomiej Milewicz

Energetyczne wykorzystanie odpadów 7

dr inż. Andrzej Wandrasz

Inżynieria procesowa i techniki spalania 7

dr inż. Waldemar ¦cierski

dr inż. Andrzej Wandrasz

Ochrona ¶rodowiska w gospodarce odpadami 6

dr inż. Wojciech Hryb

Odpady niebezpieczne 6

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak

Pomiary i monitoring 6

dr inż. Michał Kozioł

dr inż. Waldemar ¦cierski

Projekt inżynierski 7

 

Projektowanie systemów gospodarki odpadami 7 mgr inż. Bartłomiej Milewicz
Technologie gospodarki odpadami 6

dr inż. Monika Czop

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych 7

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

dr inż. Monika Czop

         dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak                                                          

INŻYNIERIA ¦RODOWISKA STUDIA II STOPNIA
Przedmiot Semestr Prowadz±cy
Chemia gleby, odpadów i osadów 1

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

Optymalizacja ¶rodowiskowa systemów gospodarki odpadami 1 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦
Podstawowe techniki przetwarzania odpadów 2 dr inż. Andrzej Wandrasz
Podstawy termicznego unieszkodliwiania odpadów 1

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

dr inż. Michał Kozioł

Procesy chemiczne w gospodarce odpadami 1

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak

Praca dyplomowa magisterska 3  
Recykling odpadów komunalnych 2

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦

Seminarium dyplomowe 3

dr inż. Monika Czop

Systemy wspomagania komputerowego w zarz±dzaniu gospodark± odpadami

2 mgr inż. Bartłomiej Milewicz
¦wiatowe trendy w zagospodarowaniu odpadów 3

dr inż. Wojciech Hryb

Techniki minimalizacji odpadów 3 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦
Technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 2

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

dr inż. Monika Czop

             dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak                                               

Zarz±dzanie projektem 2

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦

dr inż. Magdalena Bogacka

Zasady zrównoważonego rozwoju w energetyce i gospodarce odpadami 2

dr inz. Monika Czop

dr inż. Marcin Landrat

KIC InnoEnergy: CLEAN FOSSIL AND ALTERNATIVE FUELS ENERGY
Przedmiot Semestr Prowadz±cy
Business planning 1 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦
Energy recovery from waste 2

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

dr inż. Marcin Landrat

Environmental impact and thermoeconomic evaluation in energy sector 2 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦
Pre-diploma project 2 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦
Project management 1 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦
Review of modern energy installations 2

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦

dr inż. Magdalena Bogacka

PRZEDMIOTY Z INNYCH KIERUNKÓW/PRZEDMIOTY OBIERALNE (alfabetycznie)
Przedmiot Kierunek Prowadz±cy
Aspekty prawne w gospodarce odpadami I¦6/WIK

dr inż. Wojciech Hryb

Analizy ¶rodowiskowe  Biot.

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, prof. P¦ 

CAD E3 dr inż. Marcin Landrat
CAD  NZI/ENI3 dr inż. Waldemar ¦cierski
Energetyczne wykorzystanie odpadów i biomasy  I¦7/WIK  dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦
Fluidyzacja w energetyce  E dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦
Fluidyzacja w ochronie ¶rodowiska IS-II

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

Fluidyzacja w ochronie ¶rodowiska i energetyce

 NZI/I¦

 dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦
Gospodarka odpadami ZI¦5

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

Gospodarowanie odpadami  IB-II

        dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak

Gospodarowanie odpadami ZI¦6

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦

Instalacje wytwarzania paliw z odpadów  MIBM7  dr inż. Andrzej Wandrasz
Inżynieria procesowa

dr inż. Waldemar ¦cierski

Metody niskoemisyjnego spalania odpadów I¦-II

dr inż. Michał Kozioł

Metody termicznego unieszkodliwiania odpadów  I¦/OWIK  dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦
Metody utylizacji odpadów MIBM-I

dr inż. Waldemar ¦cierski

Monitoring w gospodarce odpadami  O¦-II  dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦
Ocena ryzyka ¶rodowiskowego O¦-II

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak

Odpady niebezpieczne O¦7

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

Odpady Ľródłem energii odnawialnej w nowoczesnej gospodarce ETWB_UZ1

dr inż. Wojciech Hryb

Optymalizacja ¶rodowiskowa systemów biotechnologicznych Biot./BWO¦ dr inż. Magdalena Bogacka
Podstawy gospodarki odpadami

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

 

Podstawy techniki fluidalnej I¦-II

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

Pomiary i monitoring w gospodarce odpadami  O¦-I

 dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

Procesy fluidalne E-ATEZ¦ dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦
Procesy wytwarzania paliw alternatywnych E-I

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

Projektowanie instalacji energetycznego wykorzystania odpadów  E-II

dr inż. Waldemar ¦cierski

mgr inż. Bartłomiej Milewicz

Recykling odpadów komunalnych  I¦/WIK

dr inż. Wojciech Hryb

Ryzyko ¶rodowiskowe gospodarki odpadami IB-II

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. P¦

Surowce odpadowe w ¶rodowisku  WIK_UZ dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Systemy geoinformatyczne (GIS) w energetyce  E-II  dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Systemy geoinformatyczne w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem naturalnym

I¦-II/WIK

IB-II

dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Techniki fluidalne MIBM dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦
Techniki minimalizacji odpadów I¦-II

dr hab. inz. Mohamed Alwaeli, prof. P¦

Technologie unieszkodliwiania odpadów ZI¦-WIK

dr hab. inż. Danuta Król, prof. P¦

Termiczna utylizacja odpadów

E-I

dr hab. inż. Tomasz Jaworski, prof. P¦

dr inż. Michał Kozioł

dr inż. Waldemar ¦cierski

Utylizacja odpadów niebezpiecznych  IB

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcze¶niak