Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Przedmioty


INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - STUDIA I STOPNIA
Przedmiot Semestr Prowadzący
Gsopodarka odpadami 3/4

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

dr hab. inż. Tomasz Jaworski

dr hab. inż. Danuta Król

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

dr inż. Wojciech Hryb

dr inż. Marcin Landrat

dr inż. Waldemar Ścierski

mgr inż. Artur Czachor

Ochrona środowiska w gospodarce odpadami 6

dr inż. Zofia Czekalska

dr inż. Wojciech Hryb

Analizy środowiskowe w gospodarce odpadami 6

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

mgr inż. Magdalena Bogacka

Technologie gospodarki odpadami 6

dr inż. Monika Czop

mgr inż. Ewa Świder

Pomiary i monitoring 6

dr inż. Michał Kozioł

dr inż. Waldemar Ścierski

Odpady niebezpieczne 6

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Inżynieria procesowa i techniki spalania 7

dr inż. Waldemar Ścierski

dr inż. Andrzej Wandrasz

Projektowanie systemów gospodarki odpadami 7 mgr inż. Artur Czachor
Energetyczne wykorzystanie odpadów 7

dr inż. Andrzej Wandrasz

mgr inż. Agata Wajda

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych 7

dr hab. inż. Danuta Król

dr inż. Monika Czop

     dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak                                                          

Projekt inżynierski 7

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA
Przedmiot Semestr Prowadzący
Optymalizacja środowiskowa systemów gospodarki odpadami 1 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli
Procesy chemiczne w gospodarce odpadami 1

dr hab. inż. Danuta Król

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Chemia gleby, odpadów i osadów 1

dr hab. inż. Danuta Król

mgr inż. Grzegorz Gałko

Podstawy termicznego unieszkodliwiania odpadów 1

dr hab. inż. Tomasz Jaworski

dr inż. Michał Kozioł

Zasady zrównoważonego rozwoju w energetyce i gospodarce odpadami 2

dr inz. Monika Czop

dr inż. Marcin Landrat

Recykling odpadów komunalnych 2

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

Zarządzanie projektem 2

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

mgr inż. Magdalena Bogacka

mgr inż. Agata Wajda

Technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 2

dr hab. inż. Danuta Król

dr inż. Monika Czop

     dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak                                               

Systemy wspomagania komputerowego w zarządzaniu gospodarką odpadami

2 mgr inż. Bartłomiej Milewicz
Podstawowe techniki przetwarzania odpadów 2 dr inż. Andrzej Wandrasz
Światowe trendy w zagospodarowaniu odpadów 3

dr inż. Wojciech Hryb

mgr inż. Artur Czachor

Zarządzanie odpadami w przemyśle 3

mgr inż. Bartłomiej Milewicz

Techniki minimalizacji odpadów 3 dr hab. inż. Mohamed Alwaeli
Seminarium dyplomowe 3

dr inż. Monika Czop

Praca dyplomowa magisterska 3  
KIC InnoEnergy: CLEAN FOSSIL AND ALTERNATIVE FUELS ENERGY
Przedmiot Semestr Prowadzący
Business planning 1 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
Project management 1 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
Energy recovery from waste 2

prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

dr inż. Marcin Landrat

Review of modern energy installations 2

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

mgr inż. Magdalena Bogacka

Environmental impact and thermoeconomic evaluation in energy sector 2 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
Pre-diploma project 2 dr hab. inż. Krzysztof Pikoń
PRZEDMIOTY OBIERALNE
Przedmiot Kierunek Prowadzący
Termiczna utylizacja odpadów E-I

dr hab. inż. Tomasz Jaworski

dr inż. Waldemar Ścierski

mgr inż. Artur Czachor

Podstawy techniki fluidalnej IŚ-II

dr hab. inż. Tomasz Jaworski

mgr inż. Agata Wajda

Fluidyzacja w ochronie środowiska IS-II

dr hab. inż. Tomasz Jaworski

mgr inz. Agata Wajda

Ryzyko środowiskowe gospodarki odpadami IB-II

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

Techniki minimalizacji odpadów IŚ-II

dr hab. inz. Mohamed Alwaeli

Technologie unieszkodliwiania odpadów ZIŚ-WIK

dr hab. inż. Danuta Król

Odpady niebezpieczne OŚ7

dr hab. inż. Danuta Król

mgr inż. Grzegorz Gałko

Ocena ryzyka środowiskowego OŚ-II

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Aspekty prawne w gospodarce odpadami IŚ6/WIK

dr inż. Wojciech Hryb

Odpady źródłem energii odnawialnej w nowoczesnej gospodarce ETWB_UZ1

dr inż. Wojciech Hryb

Metody niskoemisyjnego spalania odpadów IŚ-II

dr inż. Michał Kozioł

Procesy wytwarzania paliw alternatywnych E-I

dr inż Michał Kozioł

Metody utylizacji odpadów MIBM-I

dr inż. Waldemar Ścierski

Inżynieria procesowa

dr inż. Waldemar Ścierski

Gospodarowanie odpadami  IB-II

        dr hab. inż. Mohamed Alwaeli        

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Gospodarowanie odpadami ZIŚ6

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

dr inż. Zofia Czekalska

Gospodarka odpadami ZIŚ5

dr hab. inż. Danuta Król

Utylizacja odpadów niebezpiecznych  IB

dr inż. Zofia Czekalska 

dr inż. Monika Czop

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Monitoring w gospodarce odpadami  OŚ-II  dr hab. inż. Danuta Król
Pomiary i monitoring w gospodarce odpadami  OŚ-I

 dr hab. inż. Danuta Król

mgr inż. Grzegorz Gałko

Technologie wytwarzania paliw z odpadów  E-II  dr inż. Michał Kozioł
Fluidyzacja w ochronie środowiska i energetyce

 NZI/IŚ

 dr hab. inż. Tomasz Jaworski
Metody termicznego unieszkodliwiania odpadów  IŚ/OWIK  dr hab. inż. Tomasz Jaworski
Instalacje wytwarzania paliw z odpadów  MIBM7  dr inż. Andrzej Wandrasz
Energetyczne wykorzystanie odpadów i biomasy  IŚ7/WIK  dr hab. inż. Danuta Król
Projektowanie instalacji energetycznego wykorzystania odpadów  E-II

dr inż. Waldemar Ścierski

mgr inż. Bartłomiej Milewicz

CAD  NZI/ENI3 dr inż. Waldemar Ścierski
CAD E3 dr inż. Marcin Landrat
Recykling odpadów komunalnych  IŚ/WIK

dr inż. Wojciech Hryb

Systemy geoinformatyczne w zarządzaniu środowiskiem naturalnym

IŚ-II/WIK

IB-II

dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Surowce odpadowe w środowisku  WIK_UZ dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Systemy geoinformatyczne (GIS) w energetyce  E-II  dr hab. inż. Krzysztof Gaska
Analizy środowiskowe  Biot.

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń 

dr inż. Zofia Czekalska

Podstawy gospodarki odpadami

dr hab. inż. Danuta Król

mgr inż. Grzegorz Gałko

Optymalizacja środowiskowa systemów biotechnologicznych Biot./BWOŚ mgr inż. Agata Wajda