Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Radosław Pawłowski

Kariera zawodowa:

Inżynier projektant - KBH Akord sp.j.

01 październik 2015 – obecnie,

Kraków, woj. Małopolskie, Polska

Prace projektowe w ramach projektu „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze. Projekt nr. GEKON2/O4/266475/6/2015. Projekt realizowany w ramach programu GEKON-Generator Koncepcji Ekologicznych.

Kierownik ds. badań i rozwoju; Inżynier Technolog - Helioenergia sp. z o.o.

www.silvercon.com.pl

01 lipiec 2013 – obecnie, Czerwionka Leszczyny, woj. Śląskie, Polska

Prace rozwojowe w ramach projektu „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”. Projekt nr. UOD-DEM-1-215/001. Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego: Wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej "Demonstrator+".
Opracowanie technologii srebrzenia termicznego aluminium i miedzi jako jedyna na świecie alternatywa procesów elektrochemicznych. 
Badania nad kompozycją tuszu na bazie nanoproszku srebra do zastosowań w druku strumieniowym.
Nowa generacja past termoprzewodzących na bazie struktur węglowych i nano materiałów do zastosowań w elektronice i technologii laserowej.

Zarządzanie zespołem badawczo-produkcyjnym.
Współtworzenie marki SilverCon, specjalistycznych produktów do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce.

Stażysta - WCI Natcol Sp. z o.o.

01 marzec 2012 – wrzesień 2012, Siemonia, woj. Śląskie, Polska

Zapoznanie się ze specyfiką i standardami pracy w biurze projektowym.
Pomoc przy kompletowaniu dokumentacji projektowej i wydawaniu projektów.
Tłumaczenie instrukcji technicznych dotyczących technologii na język ojczysty (PL)

Student-praktykant -Instytut Metali Nieżelaznych

01 wrzesień 2011 – październik 2011, Gliwice, woj. śląskie, Polska

,,Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych’’ nr POIG.01.03.01-24-019-08.
Opracowanie nowych technologii rozdrabniania dla wybranych grup złomu zespolonego i odpadów elektronicznych w celu otrzymania granulatów polimetalicznych.

Szkolenia

24-26.09.2014
CadWorks
Edgecam Frezowanie Podstawowe – CadWorks

27 - 28.03.2014
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
Nanotechnology for Electronics - Euro Training

11.02.2014
Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
Zaprojektowanie i uruchomienie laboratorium nanotechnologii

21 - 22.11.2013
Infrared Training Center
ITC Training Introduction to electrical thermography

01.10 - 31.12.2011
Instytut Metali i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
Cykl szkoleń i warsztatów w ramach upowszechniania osiągnięć polskiej i światowej fotowoltaiki

Kilka słów o Katedrze:,, Atmosfera Katedry Technologii Zagospodarowania Odpadów jak najbardziej pozytywna. Ludzie pomocni, otwarci i skorzy do pomocy. Podczas zajęć wykładowcy zawsze dobrze przygotowani do tematu, nierzadko próbowali zaciekawić studenta przedmiotem. Nigdy nikt nie robił większych problemów z zaliczeniem.”