Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Jak złożyć wniosek?

I ETAP - Aplikowanie do konkursu na wymianę zagraniczną:

1. Sprawdź w Aktualnościach informacje o trwających konkursach na wymianę zagraniczną.

2. Wybierz konkurs, zapoznaj się z Regulaminem Projektu oraz pobierz, skompletuj i wypełnij wymagane dokumenty.

3. Uzupełnioną dokumentację złóż osobiście w Biurze Projektu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu.

4. Komisja konkursowa powołana przez Kierownika Projektu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu ogłosi wyniki. Będą one dostępne w Aktualnościach

 

II ETAP - Formalna dokumentacja wymiany zagranicznej

1. Pobierz i wypełnij wymagane dokumenty dostępne w Dokumenty do pobrania dla II Etapu.

2. Skorzystaj z instrukcji wypełniania i drukowania umowy.

3. Określ zryczałtowane kwoty stypendium przysługujące na wyjazd posługując się tabelami.

4. Kwota - zaliczka przewidziana w umowie do wypłaty w terminie 14 dni od jej podpisania stanowi 75% całej kwoty zryczałtowanej przewidzianej na dany wyjazd (bez ewentualnych kosztów opłat konferencyjnych, za kurs, szkolenie itd.). 

5. Ustal z Biurem Projektu termin podpisania umowy i dostarczenia kompletu dokumentów. 

6. We wskazanym w umowie terminie udaj się na wymianę zagraniczną. 

7. Realizując daną formę kształcenia pamiętaj o uzyskaniu od instytucji przyjmującej/organizatora kształcenia Certyfikatu Uczestnika wraz z efektami kształcenia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w Dokumenty do pobrania (III Etap).

8. Jeśli jesteś Uczestnikiem kształcenia, które wymagało opłaty- konferencja, kurs, szkolenie, szkoła letnia - uzyskaj od organizatorów fakturę.

 

III ETAP - Rozliczenie wyjazdu zagranicznego:

1. Dostarcz do Biura Projektu wypełnione dokumenty wymagane na etapie, tj. Certyfikat Uczestnika wraz efektami kształcenia, Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego i fakturę (jeśli dotyczy). Rozliczenia finansowe przygotowuje Biuro Projektu, będą one dostępne do akceptacji po zakończeniu wyjazdu.

2. Wypełnij Ankietę ewaluacyjną dostępną w wersji elektronicznej po ukończeniu kształcenia. Informacje i login do niej otrzymasz od Biura Projektu.

3. Po dopełnieniu wszystkich formalności otrzymasz drugą część zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na wyjazd.