Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Katedra w liczbach

Dydaktyka

Pod opieką pracowników Katedry dyplomy obroniło 864 studentów.

Każdego roku pracownicy Katedry prowadzą:

1536 godzin wykładów,

160 godzin seminarium,

270 godzin ćwiczeń tablicowych,

1678 godzin laboratoriów,

954 godzin projektów.

Na bezpośrednie kontakty ze studentami pracownicy naukowo-dydaktyczni przeznaczają rocznie 2400 godzin (w ramach konsultacji).

W ciągu roku pracownicy Katedry pokonują dystans 128 kilometrów - chodząc przed tablicą w trakcie wykładów (niektórzy pracownicy zawyżają statystykę!).

 

Pod opieką pracowników Katedry dyplomy obroniło 864 studentów.
Każdego roku pracownicy Katedry prowadzą:
1536 godzin wykładów,
160 godzin seminarium,
270 godzin ćwiczeń tablicowych,
1678 godzin laboratoriów,
954 godzin projektów.
Na bezpośrednie kontakty ze studentami pracownicy naukowo-dydaktyczni przeznaczają rocznie 2400 godzin (w ramach konsultacji).
W ciągu roku pracownicy Katedry pokonują dystans 128 kilometrów - chodząc przed tablicą w trakcie wykładów (niektórzy pracownicy zawyżają statystykę!).

Praca naukowa

Rocznie pracownicy Katedry prowadzą 20 prac naukowych - z czego średnio realizowanych jest rocznie 5 indywidualnych projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdego roku pracownicy Katedry publikują średnio 300 artykułów w czasopismach naukowych - w tym około 5 w czasopismach o najwyższym światowym prestiżu, czyli z tzw. Listy Filadelfijskiej. Średnio przypada, więc około 6 publikacji na 1 pracownika naukowego. Jest to jedne z najwyższych wskaźników na Politechnice Śląskiej.