Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Zaawansowanych Technik Analitycznych (LZTA)

lzta.jpg

Sala CNT 122b, Centrum Nowych Technologii

lokalizacja: Gliwice, ul. Konarskiego 22B

Kierownik laboratorium  dr hab. inż. Danuta Król

e-mail: danuta.j.krol@polsl.pl,

tel. 32-237-11-34

Potencjał naukowy:

8555572-three-flasks-with-blue-green-and-red-chemicals.jpgInformacje o posiadanej aparaturze

  • Mineralizator mikrofalowy MARS firmy CEM,

  • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GC-MS; GC-Varian 3300 MS-ITD. 800 Finnigan Mat,

  • Sprzęt do przygotowania próbek do oznaczeń chromatograficznych:

- aparat ekstrakcyjny RET-control-visc firmy IKA labortechnik,

- aparat do zatężania ekstraktów RE-62 PCTHERM,

- myjka ultradźwiękowa firmy InterSonic,

- wyparka próżniowa firmy IKA werke,

  • Termoanalizator LABSYSTM firmy SETARAM.

 

Informacja o możliwych do wykonania testach, eksperymentach czy analizach

  • Oznaczenia analitów organicznych metodą chromatografii gazowej,

  • Mineralizacja próbek stałych do oznaczania np. metali ciężkich, azotu, fosforu,

  • Badania termo grawimetryczne substancji palnej (TG, DTA).

 

Potencjalna oferta dla przemysłu

  • Oznaczenia np. WWA, węglowodorów alifatycznych, cyklicznych i aromatycznych, pestycydów i innych analitów organicznych w próbkach gazowych, ciekłych i stałych,

  • Mineralizacja próbek, np. gleby, odpadów, paliw, kompostów do oznaczeń metali ciężkich,

  • Badanie właściwości termicznych substancji palnej.