Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Marcin Rafał Landrat

Marcin Rafał Landrat
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
124 A
telefon:
+48-32-237-12-93
email:

przebieg pracy naukowej i zawodowej:
mgr inż.: 1998
dr inż.:    2006
dziedzina i dyscyplina naukowa:

 

nauki techniczne, inżynieria środowiska
zainteresowania naukowe:

 • badanie procesów składowiskowych,
 • procesy metanizacji w złożu,
 • unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych,
 • badanie właściwości paliwowych odpadów,
 • badanie właściwości reologicznych paliw,
 • analiza derywatograficzna substancji palnej

dorobek naukowy:
liczba publikacji:
czasopisma, konferencje: 55
książki: 3

doświadczenie zawodowe:
Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Wydział Gospodarki Środowiskiem i Zasobami Naturalnymi – praktyka zawodowa (1997)
TU Magdeburg (Niemcy) – staż naukowy (2000)
IBU-tec Weimar (Niemcy) – staż naukowy (2001)

zainteresowania pozazawodowe:
historia sztuki, florystyka, twórczość Wiliama Whartona

publikacje

 1. Janusz W. Wandrasz, Michał Kozioł, Marcin Landrat, Waldemar Ścierski, Andrzej J. Wandrasz: Możliwości współspalania osadów z oczyszczalni ścieków z węglem w kotłach rusztowych. Gospodarka Paliwami i Energią, 8/2000, s. 10-15
 2. Janusz W. Wandrasz, Marcin Landrat: Fermentacja metanowa jako metoda unieszkodliwiania odpadów pochodzenia organicznego. Materiały konferencyjne: „Paliwa z Odpadów t.3” Wisła 2001, s. 327-332
 3. Janusz W. Wandrasz, Marcin Landrat: Model matematyczny wytwarzania biogazu
  w składowiskach odpadów. Ochrona Środowiska, 2/2002
 4. Janusz W. Wandrasz, Marcin Landrat: Ocena zasobności gazowej składowisk odpadów komunalnych na podstawie zawartości frakcji biodegradowalnej. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i K. Pikonia: „Paliwa z Odpadów t.4”, Wydawnictwo Helion 2003, s.339-345
 5. Janusz W. Wandrasz, Michał Kozioł, Marcin Landrat, Waldemar Ścierski, Andrzej J. Wandrasz: Możliwości współspalania paliw w paleniskach kotłów rusztowych. Mat. konf. „Współspalanie biomasy i paliw wtórnych w kotłach energetycznych” Zakopane 2004
 6. Marcin Landrat, Janusz W Wandrasz: Stopień stabilizacji biologicznej odpadów jako wskaźnik zasobności gazowej składowisk. Mat. konf.: VIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Termiczne unieszkodliwianie odpadów w rejonach przyrodniczo cennych” Hajnówka 2004, s. 319-325
 7. Janusz W. Wandrasz, Marcin Landrat: Ocena zasobności gazowej składowisk odpadów komunalnych. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i K. Pikonia: „Paliwa z Odpadów t.5”, Wydawnictwo Helion 2005, s. 67-70
 8. Janusz W. Wandrasz, Marcin Landrat: Wpływ składu morfologicznego odpadów komunalnych na ilość i kinetykę tworzenia gazu składowiskowego. Praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza „Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Restrukturyzacja procesów termicznych”, Poznań 2007, str. 95-104
 9. Marcin Landrat, Janusz W. Wandrasz: Model matematyczny oceny zasobności gazowej składowiska odpadów komunalnych. VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami”, Kalisz-Poznań 2007, str. 921-931
 10. Marcin Landrat: Produkcja paliw gazowych w procesach składowiskowych. Przegląd Komunalny 9(192)/2007, str. 46-48
 11. Michał Kozioł, Waldemar Ścierski, Andrzej J. Wandrasz, Marcin Landrat: Współspalanie wilgotnego paliwa formowanego z węglem kamiennym w kotle rusztowym. Przegląd Komunalny 9(192)/2007, str. 78-80
 12. J.W. Wandrasz, K. Gaska, M. Kozioł, M. Landrat, W. Ścierski, A.J. Wandrasz: Coburning of formed fuel with hard coal in the stoker-fired boiler furnace. WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'2007) s. 248-252
 13. Andrzej J. Wandrasz, Marcin Landrat, Anna Z. Wandrasz: Badania właściwości fizykochemicznych odpadowych surowców tłuszczowych. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i K. Pikonia: „Paliwa z Odpadów t.6”, Wydawnictwo Helion 2007, s. 447-453
 14. Marcin Landrat: Wpływ ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych na zasobność gazową składowisk odpadów komunalnych. Mat. konferencyjne: „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”, ABRYS, Poznań 2008
 15. Praca pod redakcją J. Biegańskiej i M. Landrata: Paliwa z odpadów 2009, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śl., Gliwice 2009
 16. Marcin Landrat, Iwona Pokorska: Badania termiczne substancji palnych z wykorzystaniem metody derywatograficznej. Praca zbiorowa pod red. J.Biegańskiej i M. Landrata: „Paliwa z odpadów 2009”, Wydawca KTiUZO 2007, s. 157-164
 17. Marcin Landrat: Utilization of biodegradable polymers. “Waste to Energy and Environment” Ed. J.W. Wandrasz, K. Pikoń, Z. Czekalska, Publ. by department of technologies and Installations for Waste Management 2010, p. 187-202
 18. Biegańska J., Kozioł M., Landrat M.: Składowiska odpadów niebezpiecznych – czy mogą być bezpieczne?, "Paliwa – Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie" Monografia, s. 79-92, Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010.