Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Dokumenty do pobrania

I ETAP - Aplikowanie do konkursu na wymianę zagraniczną:

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Merytoryczna dokumentacja konkursowa

3. Oświadczenie Uczelni zagranicznej o przyjęciu Kandydata/-ki na określoną formę kształcenia z podaniem proponowanego terminu (dotyczy wyjazdu na staż badawczy; forma pisma zależna od Uczelni zagranicznej)

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

II ETAP - Formalna dokumentacja wymiany zagranicznej:

1. Umowa między Politechniką Śląską a Uczestnikiem Projektu- wzór

* Instrukcja wypełniania umowy 

2. Formularz zgłoszeniowy PROM 2020

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu POWER PROM 2020 (Zał. nr 4 do umowy)

4. Oświaczenie Uczestnika Projektu NAWA PROM 2020

5. Oświadczenie o niepobieraniu innych stypendiów PROM 2020

 

III ETAP - Rozliczenie wyjazdu zagranicznego:

1. Certyfikat Uczestnika wraz z efektami kształcenia (wersja polskojęzyczna) (Zał. nr 3 do umowy)

1. Certyfikat Uczestnika wraz z efektami kształcenia (wersja anglojęzyczna) (Zał. nr 3 do umowy)

2. Ankieta ewaluacyjna (Zał. nr 2 do umowy) - udostępniana w formie elektronicznej przez Biuro Projektu po zakończeniu wymiany

3. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu PROM 2020 (Zał. nr 1 do umowy) - dostępny w Biurze Projektu

4. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu - dostępny w Biurze Projektu

5. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego PROM 2020