Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

PROM 2019

nawa-logotyp.png

W związku z otrzymaniem finansowania w ramach programu

PROM- Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego".

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • Osoby posiadające status doktoranta lub nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej lub uczelni zagranicznej, które nie ukończyły 40 roku życia.

Jaki jest cel projektu?

  • Celem projektu jest doskonalenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji doktorantów i kadry akademickiej poprzez udział w wymianie zagranicznej.

Jakie działania będą finansowane?

  • Finansowane będą krótkie formy kształcenia, trwające (wraz z przejazdem) od 5 do 30 dni, wśród których wymienić można: staż naukowo-badawczy, kurs, szkolenie, warsztaty, wizyta studyjna, szkoła letnia/zimowa, udział w konferencji naukowej, pobyt związny z pozyskiwaniem materiałów do pracy naukowej oraz nabycie umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej.
  • Fundusze projektowe zapewnią Uczestnikom dwie zryczałtowane kwoty na przejazd oraz utrzymanie (tabele z kwotami) w trakcie odbywania kształcenia o charakterze międzynarodowym. Kosztem kwalifikowalnym są również opłaty związane z możliwością uczestnictwa w danej formie kształcenia, np. opłata konferencyjna.

Jak aplikować?

 

Kontakt do Biura Projektu:

mail, tel.: agata.wajda@polsl.pl, +48 32 237 13 21

adres: pokój 237, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

harmonogram pracy: wrzesień