Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Dokumenty do pobrania

I ETAP - Aplikowanie do konkursu na wymianę zagraniczną:

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Merytoryczna dokumentacja konkursowa

3. Oświadczenie Uczelni zagranicznej o przyjęciu Kandydata/-ki na określoną formę kształcenia z podaniem proponowanego terminu (dotyczy wyjazdu na staż badawczy; forma pisma zależna od Uczelni zagranicznej)

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

II ETAP - Formalna dokumentacja wymiany zagranicznej:

1. Umowa NAWA wzór

2. Instrukcja wypełnianie umowy

3. Formularz zgłoszeniowy NAWA

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych POWER

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych NAWA

6. Oświadczenie o niepobieraniu innych stypendiów 

7. Formularz z kategoriami kwot 

 

III ETAP - Rozliczenie wyjazdu zagranicznego:

1. Certyfikat Uczestnika wraz z efektami kształcenia

2. Ankieta ewaluacyjna (dostępna w formie elektronicznej)

3. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu - NAWA

4. Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu - wewnętrzny, uzupełniany przez Biuro Projektu

5. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego (forma pisma dowolna, wybrana przez Uczestnika)