Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Publikacje

Poniżej przedstawiono publikacje literaturowe pracowników naukowych  Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej

01_paliwa_formowane_tn.jpg Wandrasz J.W. Wandrasz A.J.: Paliwa formowane. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2006. 
02_gospodarka_odpadami_medy_tn.jpg Wandrasz J.W.: Gospodarka Odpadami Medycznymi. Wyd. PZITS Poznań 2000 

03_odpady_niebezpieczne_pod_tn.jpg  

Wandrasz J.W. Biegańska J. : Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

04_spalanie_stalych_substancji_odpadowych_tn.jpg
 

Nadziakiewicz J.: Spalanie stałych substancji odpadowych, Wyd. Gnome, Katowice 2001 

05_zrodla_zanieczyszczenia_powietrza_tn.jpg
 Nadziakiewicz J.Źródła zanieczyszczenia powietrza i metody oczyszczania gazów z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom 2005 

Monografia ma na celu zapoznanie czytelników z podstawowymi pojęciami na temat głównych źródeł emitujących zanieczyszczenie gazowe do atmosfery, składem tych gazów, ich właściwościami oraz możliwościami zmniejszenia ich emisji

06_procesy_termiczne_utylizacji_odpadow_tn.jpg  

Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy Termiczne Utylizacji Odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.

07_paliwa_z_odpadow_tn.jpg  

Paliwa z odpadów Tom I -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1997r .

08_paliwa_z_odpadow_tom_2_tn.jpg  

Paliwa z Odpadów - Tom II -   Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1999r.

09_paliwa_z_odpadow_tom_3_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Tom III -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 2001r.

10_paliwa_z_odpadow_tom_4_tn.jpg
Paliwa z odpadów - Tom IV -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i  Krzysztofa Pikonia 2003r.
11_paliwa_z_odpadow_tom_5_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Tom V-  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2005r.

12_paliwa_z_odpadow_tom_6_tn.jpg  

 

Paliwa z odpadów - Tom VI -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2007r.

13-metody analizy w gospodarce odpadami_tn.jpg  

Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Biegańskiej opracowanie: Czekalska Zofia, Czop Monika, Kajda-Szcześniak Małgorzata, Metody Analizy w Gospodarce Odpadami - zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008

14-gospodarka odpadami niebezpiecznymi_tn.jpg  

Biegańska J., Czop M., Kajda-Szcześniak M., - Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - materiały do zajęć laboratoryjnych - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

paliwa-eng-2009_tn.jpg  

Wandrasz J.W, Pikoń K., Czekalska Z., - Waste to energy and environment, Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology

paliwa-pl-2009_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Materiały Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Gliwice 2009

biomasa_krol_tn.jpg  

Król D.J. - Biomasa i paliwa formowane z odpadów w niskoemisyjnych technologiach spalania. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

01_paliwa_formowane_tn.jpg Wandrasz J.W. Wandrasz A.J.: Paliwa formowane. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2006. 
02_gospodarka_odpadami_medy_tn.jpg Wandrasz J.W.: Gospodarka Odpadami Medycznymi. Wyd. PZITS Poznań 2000 

03_odpady_niebezpieczne_pod_tn.jpg  

Wandrasz J.W. Biegańska J. : Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

04_spalanie_stalych_substancji_odpadowych_tn.jpg
 

Nadziakiewicz J.: Spalanie stałych substancji odpadowych, Wyd. Gnome, Katowice 2001 

05_zrodla_zanieczyszczenia_powietrza_tn.jpg

Nadziakiewicz J.Źródła zanieczyszczenia powietrza i metody oczyszczania gazów z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Bytom 2005 

Monografia ma na celu zapoznanie czytelników z podstawowymi pojęciami na temat głównych źródeł emitujących zanieczyszczenie gazowe do atmosfery, składem tych gazów, ich właściwościami oraz możliwościami zmniejszenia ich emisji

06_procesy_termiczne_utylizacji_odpadow_tn.jpg  

Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy Termiczne Utylizacji Odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.

07_paliwa_z_odpadow_tn.jpg  

Paliwa z odpadów Tom I -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1997r .

08_paliwa_z_odpadow_tom_2_tn.jpg  

Paliwa z Odpadów - Tom II -   Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 1999r.

09_paliwa_z_odpadow_tom_3_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Tom III -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza 2001r.

10_paliwa_z_odpadow_tom_4_tn.jpg
Paliwa z odpadów - Tom IV -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i  Krzysztofa Pikonia 2003r.
11_paliwa_z_odpadow_tom_5_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Tom V-  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2005r.

12_paliwa_z_odpadow_tom_6_tn.jpg  

 

Paliwa z odpadów - Tom VI -  Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia 2007r.

13-metody analizy w gospodarce odpadami_tn.jpg  

Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Biegańskiej opracowanie: Czekalska Zofia, Czop Monika, Kajda-Szcześniak Małgorzata, Metody Analizy w Gospodarce Odpadami - zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008

14-gospodarka odpadami niebezpiecznymi_tn.jpg  

Biegańska J., Czop M., Kajda-Szcześniak M., - Gospodarka odpadami niebezpiecznymi - materiały do zajęć laboratoryjnych - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

paliwa-eng-2009_tn.jpg  

Wandrasz J.W, Pikoń K., Czekalska Z., - Waste to energy and environment, Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology

paliwa-pl-2009_tn.jpg  

Paliwa z odpadów - Materiały Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Gliwice 2009

biomasa_krol_tn.jpg  

Król D.J. - Biomasa i paliwa formowane z odpadów w niskoemisyjnych technologiach spalania. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

oś 2017_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Czop i Małgorzaty Kajdy-Szcześniak, Współczesne problemy Ochrony Środowiska IV, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2017.
en 2017_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Bogackie i Krzysztofa Pikonia, Współczesne problemy Energetyki IV, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2017.
ang 2017_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Lucyny Czarnowskiej, Contemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2016, Wydawnictwo KTiUZO, Giwice 2016. 
pl 2018_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej, Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2017, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2018.
ang 2018_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Lucyny Czarnowskiej, Contemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2017Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2018.
ang 2019_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny BogackiejContemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection. Circular EconomyWydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2019.
pl 2019_tn.png Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia, Magdaleny Bogackiej i Moniki Czop, Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki. Gospodarka obiegu zamkniętego, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2019. 
smog_tn.png
Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Zaid Bin Farooq, Solution fo Gliwice Smog Problems 2017, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2017.
 pl.jpg Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia, Magdaleny Bogackiej, Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki. Transformacja energetyczna, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2020.  
 eng.jpg Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny BogackiejContemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection. Energy transitionWydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2020. 
 pl.png Praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Bogackiej Krzysztofa Pikonia , Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2021.
eng.png  Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Magdaleny BogackiejContemporary Problems of Power Engineering and Environmental ProtectionWydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2021.

 


Ponadto kadra naukowo-dydaktyczna publikuje wiele prac i artykułów w recenzowanych czasopismach punktowanych z listy MNiSW w tym publikacje z tzw. listy filadelfijskiej ze wskaźnikiem Impact Factor.

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za prace w wydawnictwie: Joanna Mehlich, joanna.mehlich@polsl.pl 

Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia i Zaid Bin Farooq, Solution fo Gliwice Smog Problems 2017, Wydawnictwo KTiUZO, Gliwice 2017.