Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Uprawnienia budowlane

Aby otrzymać uprawnienia budowlane w swojej dziedzinie musi być spełnionych kilak warunków. Pierwszym jest odpowiednie wykształcenie. Studenci kończący specjalność Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem - podobnie jak studenci innych specjalności na kierunku Energetyka mogą wystąpić o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dodatkowym warunkiem jest odpowiednia praktyka zawodowa oraz pomyślne zdanie egzaminu. Procedura jest identyczna dla studentów wszystkich specjalności kierunku Inżynieria Środowiska.

Uprawnienia budowlane w specjalności w ograniczonym zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnychuprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

Zgodnie z Polskimi przepisami inżynier opuszczający mury uczelni nie posiada automatycznie uprawnień budowlanych. Dotyczy do WSZYSTKICH specjalności.

O zasadach przyznawania uprawnień budowlanych mówi Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.

Więcej o uprawnieniach budowlanych...