Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

O programie

Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej ma na celu doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych poprzez wymianę międzynarodową. Finansowaniu podlegać będą stypendia pokrywające koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia: 5-30 dni. Działania te będą miały miejsce w ośrodkach zagranicznych, dla uczestników z Polski, oraz w polskiej uczelni lub ośrodku naukowo-badawczym (wybranej przez NAWA jednostce realizującej projekt w programie PROM), dla uczestników z zagranicy.

Zakres działań realizowanych w ramach programu PROM, czyli typy krótkich form kształcenia, to: prowadzenie zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w konferencjach, kursach, warsztatach, szkoleniach, szkołach letnich/zimowych, staże naukowo-badawcze, wizyty studyjne. Stypendia mogą zostać również przeznaczone na pobyt dający możliwość: pozyskania materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, zdobycia umiejętności obsługi aparatury badawczej lub zwiększenia umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Program finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Fuduszu Społecznego.

nawa-logotyp.png