Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych

Prowadzący przedmiot

dr hab inż. Jolanta Biegańska, prof. Pol. Śl.

Informacje

Liczba punktów ECTS: 1

Liczba godzin: wykład 15

Założenia i cele przedmiotu

Podział i omówienie przykładowych gałęzi przemysłu ze wskazaniem źródła odpadów. Dane na temat wytwarzania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Sposoby postępowania z odpadami. Gospodarka odpadami przemysłowymi w Polsce i Unii Europejskiej. Wybrane technologie unieszkodliwiania bądź zagospodarowania odpadów.

Treść wykładu

• Odpady przemysłowe – podział, właściwości.

• Stan gospodarki odpadami przemysłowymi w kraju i za granicą.

• Wybrane grupy odpadów przemysłowych – ich charakterystyka.

• Metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.

• Odzysk surowców zawartych w odpadach.

• Możliwości wykorzystania odpadów z wybranych gałęzi przemysłu.

• Najbardziej uciążliwe i niebezpieczne odpady przemysłowe, charakterystyka oraz rozwiązania technologiczne stosowane w procesach ich unieszkodliwiania i odzysku.

• Najnowsze trendy w technologiach unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.

• Przegląd metod unieszkodliwiania w oparciu o Chemical Abstract.

• Przegląd metod unieszkodliwiania w oparciu o Chemical Abstract cd.

Forma egzaminu/zaliczenia przedmiotu oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Opracowanie i prezentacja tematycznych referatów.

Literatura (podstawowa i specjalistyczna)

Chemical Abstracts (lata 2000 do chwili obecnej)

Bilitewski B., Härdtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami, Wydawnictwo “Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2003.