Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Paliwa z odpadów 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów'2014” która odbędzie się w dniach od 19 do 21 listopada 2014r., w jednym z krajowych kurortów położonych w górach.

Stało się już tradycją, że konferencja "Paliwa z odpadów" to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów termicznych. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych, w zakresie:

 • badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw);
 • termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;
 • technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling);
 • energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych);
 • technologii wytwarzania i właściwości paliw;technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów;
 • skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej;
 • tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji);
 • wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych;
 • monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych;
 • prawnych aspektów gospodarki odpadami.

 

Referaty można wygłaszać (i publikować) w języku angielskim i polskim.

W ramach Konferencji przewidziano również sesję posterową >>>>>

Przewidziano różnorodne formy publikowania dorobku naukowo-technicznego Konferencji.
Przed konferencją zostaną wydane streszczenia wszystkich wygłaszanych w trakcie jej trwania referatów (wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej, ISBN). Ponadto Autorzy mają możliwość zadecydowania o miejscu publikacji wygłaszanego w trakcie Konferencji referatu. Proponujemy:

 • Publikację rozdziału w monografii w języku polskim lub w monografii w języku angielskim (cykl wydawniczy – po 3-5 autorów w każdej pozycji monograficznej, Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN).
 • Publikację referatu w książkowej publikacji pokonferencyjnej (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN).

W ramach wszystkich proponowanych form publikacji, prace będą recenzowane.

Zapraszamy do zglaszania referatów.

Termin zgłaszania streszczeń - do 10.11.2014.
Termin przesłania pełnych tekstów wygłaszanych referatów - po Konferencji (dokładny termin przesłania wersji do druku poniżej w "Informacja dla autorów").
Termin przesłania materiałów reklamowych do publikacji pokonferencyjnych 30.11.2014.

Informacja dla autorów >>>>>

 

Zainteresowani uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat odbycia szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów.

*wg  MNiSW;  

 

Patronat honorowy Konferencji

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz PIECHOCIŃSKI

pl_mg.jpg

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK

Prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK

Wojewoda Śląski Piotr LITWA

 

Wojewoda Dolnośląski Tomasz SMOLARZ

www.duw.pl

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary PRZYBYLSKI

logotyp_patronat_marszałka.jpg

 

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący

Dr hab. inż. Jolanta BIEGAŃSKA, prof. nzw. w Pol.Śl., Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Wiceprzewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jan NADZIAKIEWICZ, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Krzysztof PIKOŃ, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

 

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Dr hab. inż. Krzysztof GASKA, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Andrzej JAROSIŃSKI, prof. PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Dr hab. inż. Tomasz JAWORSKI, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Adam KLICH, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Zdzisław KŁECZEK, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Janusz KOTOWICZ, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Dr inż. Adam ŁUCKOŚ, Sasol Technology w Sasolburgu (RPA)

Dr inż. Małgorzata MALEC, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Andrzej MARANDA, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Prezes Zarządu Jerzy PAWLIKOWSKI, Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET w Chorzowie

Prof. dr hab. inż. Marek PRONOBIS, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Dr hab. inż. Barbara TORA, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. UAM dr hab. Włodzimierz URBANIAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wiesław WASIAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Patronat medialny Konferencji

piece przemysłoweochrona środowiska

instal

agoios_logo.jpgbiomasa_logo_v2014_cmyk.jpg

Partnerzy

wasterealestate

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w hotelu „Szrenica” zlokalizowanym w Szklarskiej Porębie, będącej jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy.
Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno- i dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny, telewizor itp.
Dla uczestników konferencji dostępne będą również sauny, jacuzzi jak i kręgielnia oraz siłownia. 100 metrów od hotelu znajduje się wyciąg narciarski.

W programie Konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór regionalny.

 

Adres miejsca Konferencji:

Hotel Szrenica, ul. Turystyczna 29, Szklarska Poręba.

Dojazd do hotelu - mapka - pod adresem (dół strony): http://www.hotelszrenica.pl/pl/kontakt.html

 

Zgłoszenia uczestnictwa

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Konferencji, w terminie:

- uczestnictwo z prezentacją referatu   - do dnia 10.11.2014.

- uczestnictwo bez prezentacji referatu - do dnia 10.11.2014.

Z tytułu wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji przewidziano niższą opłatę!

Informacja o opłatach >>>>>

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o pobranie formularza zgłoszenia (pobierz >>>>>), wypełnienia go i przesłania (faksem, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą), na adres:

Sekretariat Konferencji „Paliwa z Odpadów”
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. (32) 237 18 43  fax (32) 237 11 67,
e-mail: ktiuzo@polsl.pl lub krystyna.bialas@polsl.pl

 

Dla osób pragnących zgłosić referat - informacja dla Autorów >>>>>

W ramach Konferencji jest też możliwe zaprezentowanie Państwa firmy i jej osiągnięć - Informacja o kosztach reklam >>>>>

Wymiary posterów - 900x700 mm. 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Michał Kozioł

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Dr inż. Marcin Landrat
Dr inż. Waldemar Ścierski

Mgr inż. Ewelina Piątkowska

Mgr inż. Aleksandra Pala

Mgr inż. Magdalena Bogacka

Krystyna Białas

 

   Zapraszany również na studia podyplomowe GOSPODARKA ODPADAMI >>>>