Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Technik Informatycznych (LTI)

lti.jpg

SALA 241A

Kierownik laboratorium  dr inż. Mohamed Alwaeli

e-mail: mohamed.alwaeli@polsl.pl, tel. 32-237-21-15

Informacje ogólne
221955-http.jpgLaboratorium jest audio wizualną pracowniaą komputerową przeznaczoną do prac symulacyjnych i inżynierskich oraz do autoprezentacji,. Laboratorium jest wyposażone w 11 komputerów PC z opcją stałego dostępu do Internetu.


Laboratorium komputerowe jest wyposażone system nagłośnienia oraz projektor multimedialny.
Jest ono dostępne dla studentów Specjalności Gospodarki Odpadami, Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Monitoringu i zarządzanie środowiskiem którzy nieodpłatnie mogą tutaj skorzystać z komputerów oraz dostępu do Internetu. W okresie zajęć Laboratorium jest czynne w dni powszednie od godziny 8.30 do godziny 15.00


Laboratorium przygotowane jest do prowadzenia kursów z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz wykorzystania podstawowego oprogramowania dla obsługi prac i projektów inżynierskich.

Dostęp do baz danych

Komputery zainstalowane w naszym laboratorium mają bezpośredni dostęp do eleketronicznych baz danych, w których archiwizowane są międzynarodowe oraz krajowe kasiążki i czasopisma. W tych serisach można nie tylko odnaleźć źródła literaturowe związane z konkretną dziedziną nauki, ale moża się również zapozanć z pelnymi teksami artykułów i książek.

Baza danych zawiera między innymi:

Posiadane oprogramowanie
Na stanowiskach komputerowych są zainstalowane zestawy oprogramowania działające w środowisku Windows, zgodnie z tematyką prowadzonych zajęć laboratoryjnych. Posiadamy między innymi licencjonowane oprogramowanie specjalistyczne dla potrzeb inżynierskich takich jak: