Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Visual ModFlow - modelowanie przepływu wód podziemnych

Visual MODFLOW Premium jest uznanym standardem profesjonalnego trójwymiarowego modelowania przepływu podziemnego i transportu zanieczyszczeń.

Możliwości:

 • visual-modflow-pr-ov_03_s.jpggraficzne projektowanie siatki modelu, jej właściwości oraz warunków granicznych

 

 • wizualizacja parametrów wejściowych modelu w przestrzeni 2D i 3D

 

 • analiza przepływu wód podziemnych, określanie linii przepływu 

 

 • visual-modflow-std-ov_03_s.jpgoraz symulacja transportu zanieczyszczeń

 

 • automatyczna (WinPEST) bądź ręczna kalibracja modelu

 

 • wizualizacja i interpretacja wyników modelowania w przestrzeni trójwymiarowej

 

 • tworzenie profesjonalnych raportów

Zastosowanie:

 • vmprem4[1].jpgprzewidywania wpływu słonych intruzji wodnych na wody pompowane w całym przybrzeżnym obszarze

 

 • nakreślanie stref ujęć wody dla miejskich dostawców wody pitnej

 

 • planowanie i optymalizacja lokalizacji studni pompujących w projektach odwadniających

 

 • symulacja naturalnego osłabienia zanieczyszczenia wód podziemnych

 

Visual MODFLOW Pro zawiera:

 • MODFLOW-2000 – program, służący do numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych
 • MODPATH - program służący do śledzenia cząstek, na podstawie których wyznaczane są kierunki przepływu przeważającego oraz linie stref kaptażu.
 • Zone Budged - obliczanie bilansu wody w danym rejonie.
 • MT3DMS – pakiet służący do symulowania transportu zanieczyszczeń wielogatunkowych.
 • RT3D – używany do symulacji transportu zanieczyszczeń reaktywnych.
 • Stream Routing Package -symulowanie wzajemnego oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych.
 • MGO (Modular Groundwater Optimizer) - pakiet służący do optymalizowania pompowania studni i tempa otworów zasilających.
 • WinPEST - jest to wersja znanego programu PEST służącego do automatycznej kalibracji numerycznego modelu.
 • VMOD 3D-Explorer - narzędzie do trójwymiarowej wizualizacji i animacji wyników modelowania.
 • SEAWAT - najnowszy algorytm służący do modelowania zmiennogęstościowego przepływu wód podziemnych w warunkach intruzji wód morskich.
 • GMG (Geometric Multi Grid) - najnowsza funkcjonalność optymalizująca zużycie pamięci komputera w trakcie modelowania przyczyniająca sie do zmniejszenia czasu modelowania.
 • PHT3D - moduł do symulowania transportu wieloskładnikowego oraz modelowania reakcji zachodzących w nasyconych mediach.
 • SAMG (Systems Algebraic Multi-Grid) - algorytm (zbiór algorytmów) do dużych i złożonych problemów z obszarami o wysoce zróżnicowanej przewodności hydraulicznej.