Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

projektujemy przyszłość.jpg

goz-znak.jpg

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek bardzo praktyczny i dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich. Proces kształcenia jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczą w uczeniu, organizowaniu staży przemysłowych i kursów praktycznych.

Głównym wspierającym jest SUEZ - międzynarodowa korporacja wiodąca prym we wdrażaniu nowoczesnych technologii środowiskowych na świecie zatrudniająca blisko sto tysięcy pracowników. Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszy i najbardziej promowany aktualnie kierunek rozwoju przez Unię Europejską. Model gospodarki obiegu zamkniętego polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie będzie pojęcia odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów będzie wykorzystywanych do produkcji nowych produktów.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami jak również z te związane gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem. Program studiów jest nowoczesny i innowacyjny. Został on stworzony tak, jak doradzali nam przyszli pracodawcy. To oni wskazali jakimi cechami powinni charakteryzować się absolwenci by byli poszukiwanymi i dobrze opłacanymi pracownikami. W programie studiów wprowadziliśmy duży moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią, a także zaproponowaliśmy szereg kursów jak rozwiązywać problemy, jak prezentować, jak pracować w grupie i jak być liderem. Absolwenci tego kierunku to Ci, którzy będą projektowali przyszłość!