Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Instytucje wspierające kierunek studiów GOZ

 

Obraz znaleziony dla: suez

Suez jest międzynarodowym koncernem z francuskim rodowodem. Firma działa głównie w sektorze gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. Suez jest jedną z największych firm w Europie z obrotami sięgającymi 16 mld euro rocznie zatrudniająca około 90 tysięcy pracowników. 

Spółki grupy Suez obecne w Polsce:

 • Axima Services – obsługa instalacji technicznych w nowoczesnych budynkach i obiektach przemysłowych,
 • Axima Technika Instalacyjna – usługi w zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, sanitarnych, chłodniczych oraz ochrony p.poż. i automatyki,
 • Citec – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie energetyki, rekultywacji, planowania przestrzennego, zagospodarowania odpadów i gospodarki wodno-ściekowej,
 • Degremont – projektowanie oraz dostawa technologii i realizacja inwestycji w dziedzinie uzdatniania wody i ochrony środowiska,
 • Electrabel Polska – sprzedaż usług energetycznych i energii klientom przemysłowym oraz hurtowy obrót energią elektryczną i paliwami energetycznymi,
 • Elektrownia Połaniec – produkcja energii elektrycznej,
 • Fabricom Polska/PRE Elektromontaż-Południe – montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych w przemyśle, energetyce zawodowej oraz budownictwie ogólnym i infrastrukturalnym,
 • SAFEGE – usługi inżynieryjno-konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, zarządzania gospodarką komunalną, transportu kolejowego i drogowego oraz gospodarki wodnej,
 • Sita Polska – 21 regionalnych spółek świadczących usługi zbiórki i segregacji odpadów (także przemysłowych) oraz gospodarki odpadami i prowadzenia wysypisk.
 • Ondeo Polska – Spółka świadcząca usługi z zakresu kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, specjalizująca się w zawieraniu długoletnich umów w formule PPP (np. OŚ w Mławie).
 • Suez Advanced Solutions Polska – rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody, utrzymania sieci i oczyszczania ścieków w przedsiębiorstwach komunalnych i przemysłowych.

 

   
   
   
 recal-logo.jpg

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage i Can-Pack oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców metalicznegi glinu - European Aluminium. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmują dwie organizacje odzysku opakowań - CP Recycling S.A. oraz recan S.A. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach.

igoz.jpg IGOZ to zespół specjalistów (think tank), który tworzą polscy i zagraniczni specjaliści, którzy towarzyszą rozwojowi koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy),
tom-main_logo.png TOM Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie od 1990 roku zajmuje się pozyskiwaniem surowców wtórnych w postaci złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, butelek PET, szkła i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 metalerg_logo_host_58f09359cd89e.jpg Metalrg jest innwacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, budową instalacji termicznego wykorzystania paliw alternatywnych o niskim wpłwywnie na środowisko naturalne. 
amk_logo_small.jpg
AMK KRAKÓW S.A. to firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Zakres usług świadczonych przez spółkę to realizacja nowych instalacji i obiektów przemysłowych, a także ich modernizacja i wyposażenie w nowoczesne urządzenia i instalacje służące ochronie środowiska. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu parametrów technicznych aby minimalizować koszty eksploatacji. Firma kompleksowo realizuje projekty od koncepcji do rozruchu.