Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Analiz Termicznych (LAT)

lat.jpg

Sale CNT 122, 123 - Centrum Nowych Technologii

lokalizacja: Gliwice, ul. Konarskiego 22B

Kiierownik laboratorium dr inż. Marcin Landrat

e-mail: marcin.landrat@polsl.pl

, tel. 32-237-21-22

 

Potencjał naukowy:

5488144-test.jpgInformacje o posiadanej aparaturze

 • Lepkościomierz cyfrowy Brookfield serii DV-II+ współpracujący z programem komputerowym Rheocalc for Windows

 • Półautomatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens

 • Kalorymetr Junkersa

 • Kalorymetr półautomatyczny KL-12

 • Aparat Leitza – mikroskop wysokotemperaturowy

 • Suszarka laboratoryjna

 • Wagosuszarka

 • Piec muflowy laboratoryjny zintegrowany z wagą analityczną

 • Wytrząsarka wraz z zestawem sit do analizy granulometrycznej

 • Analizatory składu gazów odlotowych wyposażone w sensory elektrochemiczne oraz sensory działające w podczerwieni

 • Wagi laboratoryjne analityczne

 

Informacja o możliwych do wykonania testach, eksperymentach czy analizach

 • Pomiar lepkości dynamicznej,

 • Wyznaczenie charakterystyk reologicznych płynów,

 • Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów ciekłych w zakresie od 400C do 3600C

 • Pomiar ciepła spalania gazów

 • Pomiar ciepła spalania paliw stałych i ciekłych

 • Wyznaczanie temperatury mięknięcia popiołu

 • Wyznaczanie wilgotności substancji

 • Wyznaczanie ilości części lotnych i palnych oraz wyznaczanie zawartości popiołu

 • Analiza sitowa

 • Bezinwazyjny pomiar natężenia przepływu cieczy

 • Badanie składu gazów odlotowych z procesów termicznych.

 

Potencjalna oferta dla przemysłu

 • Pomiar lepkości dynamicznych w zakresie od -10 do 3000C

 • Oznaczenie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów płynnych w zakresie od 400C do 3600C

 • Pomiar ciepła spalania gazów

 • Pomiar ciepła spalania paliw stałych i ciekłych

 • Wyznaczanie temperatury mięknięcia popiołu

 • Wyznaczanie wilgotności substancji

 • Wyznaczanie ilości części lotnych i palnych oraz wyznaczanie zawartości popiołu

 • Analiza sitowa (zestaw sit od 5 ?m do100 mm)

 • Bezinwazyjny pomiar natężenia przepływu cieczy (w temperaturach do 200oC, średnica rurociągu do 1 m, dla różnych cieczy i materiałów rurociągów)

 • Badanie składu gazów odlotowych z procesów termicznych: analizatory przenośne z pomiarami referencyjnymi (zawartość O2, CO2, CO, NOx, SO2), pomiar zapylenia spalin metodą grawimetryczną, pomiar LZO metodą referencyjną.