Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Nauka

4651883-meeting.jpgKatedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów zatrudnia doświadczoną kadrę, dysponuje specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz zaawansowanymi narzędziami obliczeniowymi, co pozwala na wszechstronną analizę bardzo szerokiego spektrum zagadnień technicznych.

 

W szczególności prowadzone są działania w zakresie:


  • Technologii Unieszkodliwiania Odpadów w oparciu o procesy: inżynierii chemicznej, procesy termiczne, procesy z wykorzystaniem substancji organicznej, budowy i konstrukcji maszyn i urządzeń do utylizacji i degradacji odpadów.    
  • Technologii energetycznego i nieenergetycznego wykorzystania odpadów,
  • Technologii oczyszczania spalin
  • Technologii rozprzestrzeniania emisji

Powyższe zagadnienia badawcze wspomagane są następującym zapleczem badawczym: