Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

OŚiE

Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka OŚiE

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Ochrona Środowiska i Energetyka, która odbywa się corocznie w grudniu w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Mogą wziąć w niej udział pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci kierunków technicznych. Udział w Konferencji będzie cennym doświadczeniem, które może stanowić element dorobku naukowego. 

Tematyka Konferencji nawiązuje do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych. Poruszana tematyka może być zdefiniowana przez następujące zagadnienia:

 • Ochrona Gleby
 • Ochrona Powietrza
 • Ochrona Zasobów Wodnych
 • Utylizacja Odpadów
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Solartermia
 • Hydroenergia
 • Energia Wiatru
 • Biomasa
 • Energia geotermalna
 • Systemy energetyczne
 • Efektywność energetyczna
 • LCA
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne
 • Energetyka Rozproszona

Uczestnicy mogą wygłosić referaty w języku polskim lub angielskim w ramach oddzielnych sesji językowych. Czas trwania pojedynczego referatu to 15 minut. Po każdym referacie będzie czas na dyskusję. 

Teksty najlepszych referatów, nagrodzonych w trakcie Konferencji, zostaną opublikowane w Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Pozostałe zostaną opublikowane w monografii, która będzie dostępna w wersji elektronicznej. 

Konferencja jest organizowana przy współpracy z KIC-InnoEnergy-MSc Program: Clean Fossil and Alternative Fuels Energy.

Pytania prosimy kierować na adres: konferencja.osie2016@gmail.com

Poprzednie edycje: IV Konferencja OŚiE 2016

                          III Konferencja OŚiE 2015

                          II Konferencja OŚiE 2014

                          I Konferencja OŚiE 2012

Wydane monografie:

 

osie 4_tn.png ener4_tn.png kic4.png

osie3 os_tn.png ener iii_tn.png kic3_tn.png

os2015_tn.png e2015_tn.png

os2013_tn.png e2013_tn.png