Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

O Katedrze

12.jpg

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej  jest jednostką której charakter funkcjonowania zorientowany jest na działalność:

  • naukową,
  • naukowo-badawczą,
  • utylitarną.

Obszar badań skoncentrowany jest na  technologiach zagospodarowania odpadów, maszynach oraz urządzeniach  służących ochronie środowiska i nastawiona jest na stałą i ścisłą współpracę z przemysłem.

Zapewnia to szybką i skuteczną możliwość wdrożenia opracowań Katedry w zakresie nowatorskich rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych.

Jest to dodatkowo niezwykle cenna cecha umożliwiająca studentom śledzenie procesu twórczego od pomysłu poprzez projekt i fazę prób laboratoryjnych, a skończywszy na realizacji i wymiernych rezultatach praktycznych. Podstawowe kierunki badań całego zespołu pracowników Katedry związane są z  technologiami unieszkodliwiania odpadów, bazujących na jednostkowych procesach inżynierii chemicznej, procesach termicznych przetwarzania substancji organicznych, budowie maszyn i urządzeń do utylizacji i degradacji odpadów, a także z technologiami energetycznego i nieenergetycznego wykorzystania odpadów, oczyszczania spalin, rozprzestrzeniania emisji,  itp.

Kadra zatrudniona przez Katedrę stanowi starannie wybrany zespół specjalistów zdolny do opracowania najbardziej skomplikowanych projektów i skutecznego kształcenia studentów na wysokim, europejskim poziomie.

 

 

Specjalności prowadzone przez Katedrę:

Sprawdź! >>