Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Sozat - modelowanie dyspersji zanieczyszczenie w powietrzu atmosferycznym

SOZAT to system informatyczny do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku i jego ochronie.

Zastosowanie:

Umożliwa prowadzenie bazy danych z następujących obszarów ochrony środowiska:

  • Emisja zanieczyszczeń do powietrza
  • Zarządzanie emisją CO2
  • Gospodarka Odpadowa
  • Gospodarka Wodna
  • Gospodarka Ściekowa
  • Gospodarka Produktowa i Opakowaniowa
  • Wspomaganie wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego
  • Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska