Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

Mohamed Alwaeli
stanowisko:
Adiunkt
numer pokoju:
238a
telefon:
+48-32-237-21-15
email:

Przebieg pracy naukowej i zawodowej

mgr inż. Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, 1994

dr inż.: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2002

dr hab. inż.: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2013

Dziedzina: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Dyscyplina naukowa: Ochrona Środowiska

 

Zainteresowania naukowe:

 • Gospodarka odpadami,
 • Recykling odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • Analiza opłacalności ekonomicznej recyklingu,
 • Technologie wykorzystania odpadów jako substytutów surowców pierwotnych.

Dorobek naukowy:

 • artykuły naukowe – 53
 • artykuły zagraniczne – 8
 • artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 9
 • Monografie - 1
 • Udział w konferencjach krajowych, międzynarodowych (wygłoszone referaty) – 34
 • Udział w zagranicznych konferencjach naukowych (wygłoszone referaty) – 4
 • Kierowanie pracami dyplomowymi i podyplomowymi – 30
 • Ocena prac dyplomowych i podyplomowych - 8
 • Zajęcia na studniach dziennych i wieczorowych (przedmioty: Gospodarka odpadami komunalnymi, Unieszkodliwianie odpadów stałych
 • zajęcia na studiach podyplomowych Gospodarka Odpadami, przedmiot :”Recykling odpadów komunalnych i przemysłowych"

publikacje

Lista Filadelfijska

 1. Mohamed Alwaeli. Application of granulated lead–zinc slag in concrete as an opportunity to save natural resources. Radiation Physics and Chemistry, Volume 83, February 2013, Pages 54-60
 2. Mohamed Alwaeli, Jan Nadziakiewicz. Recycling of scale and steel chips waste as a partial replacement of sand in concrete. Construction and Building Materials, 28 (1), 2012, 157-163
 3. Alwaeli Mohamed. An Economic Analysis of Joined Costs and Beneficial Effects of Waste Recycling. Environment Protection Engineering. Volume 37 No 4. p. 91-103. 2011
 4. Alwaeli Mohamed. Economic calculus of the effectiveness of waste utilization processed as substitutes of primary materials. Environment Protection Engineering. Volume 1, p. 51-58. 2011
 5. Alwaeli Mohamed. A review on municipal solid waste management in Poland within the period of 2000–2005. Waste Management 30 (5), 2010 (Elsevier)
 6. Alwaeli Mohamed. The Impact of Product Charges and EU Directives on The Level of Packaging Waste Recycling in Poland. Resources, Conservation & Recycling. 2010 - (Elsevier)
 7. Alwaeli Mohamed. Recycling of packaging waste in Poland. Waste Management 29 (12), 2009. (Elsevier)
 8. Alwaeli Mohamed, Economic profitability of the secondary materials utilization as a substitute of raw materials.,Mineral and Energy Economy. 24 (Issue 4/1, 2008), 2008.
 9. Alwaeli Mohamed, Determination of the economic profitability of the recycling plant with selected municipal solid wastes fraction on dependence from basic economic index. Polish Journal of environmental studies.vol. 17, No. 3a, ISSN 123-1485. 2008.

 Publikacje

9. Alwaeli Mohamed., Ocena wpływu wykorzystania odpadów biodegradowalnych na redukcję CO2. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 14, issue 3 (2012), p. 27-36

10. Alwaeli Mohamed. Odzysk i recykling opakowań szklanych w Polsce. Środowisko i Rozwój24/2012. p. 213-219

11. Alwaeli Mohamed. Costs and Cost-Effectiveness of Recycling of Municipal Solid Waste. In: Charlene J. Nielsen(ed.). Recycling: Processes, Costs and Benefits. p. 1-52. ISBN: 978-1-61209-507-3. Nova Publishers, USA. 2011

12. Alwaeli Mohamed. Recykling odpadów komunalnych oraz efektywność ich wykorzystania jako substytutu surowców pierwotnych. Środowisko i Rozwój nr 23 (1/2011) p. 11-22. 2011

13. Alwaeli Mohamed. Gospodarcze wykorzystanie oraz ocena efektywnosci zagospodarowania niektórymi odpadami z produkcji metali i wyrobów metalowych. AGO Vol. 12 nr 2 (2010), p-49-66

14. Alwaeli Mohamed. Recykling wybranych grup odpadów przemysłowych w liczbach. Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych, ISBN 978-83-920869-4-3, p. 85-93, Wyd. Fundacja metale nieżelazne – tradycja i rozwój, AGH, Wydział metali nieżelaznych w Krakowie, 2010.

15. Alwaeli Mohamed, Analysis of Fixed Costs and Beneficial Effects of Waste Recycling. Monography “Waste to Energy and Environment” pp. 231-246. 2010.

16. Alwaeli Mohamed, Pikoń Krzysztof. Economic Effectiveness of Waste to Energy Systems. Archivum Combustionis Vol. 30 (4) 2010

17. Alwaeli Mohamed, Cost-Effectiveness Estimation of Municipal Solid Waste Utilization as a Substitute of Raw Materials. RECYKLACE ODPADŮ XIII. Wydawnictwo Vysoka Śkola Bańska-Technicka Univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2073-6. Ostrava-Czech Republic. 2009 pp 59-64.

18. Alwaeli Mohamed, Czech Ł. Możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych. Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol.11 issue 3 (2009). pp 47-62.

19. Alwaeli Mohamed, Assessment of costs and economic profit of recycling. Odpady XXI wieku. Monografia Instytutu Nafty i Gazu. PL ISSN 0209-0724. Kraków 2009 pp 97-106.

20. Alwaeli Mohamed, Recykling wycofanych samochodów z eksploatacji. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. vol 11 nr 2 (2009) pp. 32-42.

21. Alwaeli Mohamed, Recycling: economic profitability of the plant responsible for processing waste into secondary materials., The twenty-fourth international conference On solid waste technology and management., Philadelphia, PA U.S.A., 2009.

22. Alwaeli Mohamed, Assessment of the economic profit of recycling – case study., The twenty-fourth international conference On solid waste technology and management., Philadelphia, PA U.S.A., 2009.

23. Alwaeli Mohamed, Recykling odpadów przemysłu koksowniczego. Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol. 11 issue 1 (2009), Mastemedia, pp. 71-80, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2009.

24. Alwaeli Mohamed, Wpływ opłaty produktowej na rozwój recyklingu niektórych odpadów komunalnych w Polsce. AGO, vol 9, Gliwice 2008, s 87-96, ISSN, 1733-4381.

25. Alwaeli Mohamed, Demontaż, odzysk oraz recykling wybranych odpadów sprzętu elektrycznego i elektrycznego, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 10, Mastemedia, s 81-88, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2008.

26. Alwaeli Mohamed, Metallurgy and iron production waste recycling in poland between 2000 –2005., Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes, s. 59-64 ISBN 978-83-920877-9-3, Wyd. Fundacja metale nieżelazne – tradycja i rozwój, AGH, Wydział metali nieżelaznych w Krakowie, 2008.

27. Alwaeli Mohamed, Gospodarka odpadami przemysłowymi w województwie Śląskim w latach 2000-2006. AGO, vol. 7/2008, s 63-72, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2008.

28. Alwaeli Mohamed, Cost-effectiveness analysis of industrial waste recycling., .Modern Management Of Mine Producing, Geology And Environmental Protection, SGEM, vol. II, pp. 231-239 Albena Resort. Bulgaria, 2008.

29. Alwaeli Mohamed, Costs and cost-effectiveness of waste recycling., Technical Journal-Chemistry, vol 16(105), pp. 49-53, Wyd. Politechniki Krakowskiej Im. T. Kościuszki w Krakowie, ISNN 0011-4561, ISSN 1897-6298, Kraków, 2008.

30. Alwaeli Mohamed, Costs and cost-effectiveness of waste recycling - Theoretical Introduction. Technical Journal-Chemistry, vol 16(105), pp. 55-60, Wyd. Politechniki Krakowskiej Im. T. Kościuszki w Krakowie, ISNN 0011-4561, ISSN 1897-6298, Kraków, 2008.

31. Alwaeli Mohamed, Uwarunkowania ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych., Efektywna zarządzanie gospodarką odpadami, s.307-316, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo FUTURA na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów I Techników Sanitarnych oddział Wielkopolskie w Poznaniu, Poznań, 2007.

32. Alwaeli Mohamed, Chyb A., Stan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim w latach 2000-2005, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 6/2007, s 01-12, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2007.

33. Alwaeli Mohamed, Foks J., Recykling odpadów komunalnych w Polsce., Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 5/2007, s 87-96, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2007.

34. Alwaeli Mohamed, Korzyści oraz analiza kosztów recyklingu odpadów komunalnych., Środowisko i Rozwój nr 16 (2/2007), s. 49-55, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 2007, ISSN 1641-7186, Bytom 2007.

35. Alwaeli mohamed, Nadziakiewicz J., Pikoń K. Aspekty ekonomiczne wytwarzania biopaliw., Paliwa z odpadów tom V (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.443-447, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

36. Alwaeli Mohamed, Efektywności ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych., Paliwa z odpadów tom VI (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.403-408, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

37. Alwaeli Mohamed, Charakterystyka zakładu recyklingu oraz minimalizacja kosztów produkcji przy ustalonej wielkości produkcji., Paliwa z odpadów tom VI (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.409-415, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

38. Alwaeli Mohamed, Wykorzystanie odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych., Ochrona I Inżynieria Środowiska Zrównoważony Rozwój, Monografia nr 35/2007, s. 21-28, Wyd. Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Robotyki AGH w Krakowie, ISBN 82-89772-27-2, Kraków 2007.

39. Alwaeli Mohamed, Oceny efektywności ekonomicznej inwestycji gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie ochrony środowiska., Termiczne unieszkodliwianie odpadów, “Restrukturyzacja procesów termicznych”., praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza, s. 73-80, ISBN 978-8389696-91-6, Wyd. FUTURA, Poznań, 2007.

40. Alwaeli Mohamed, gospodarka odpadami przemysłowymi w Województwie śląskim w latach 2000 –2004, Karbo 3/2006 s 177-182, Wyd. Górnicze Sp. Zo.o. w współpracy z Instytutem Przeróbki Węgla w Zabrzu 2006, ISSN 1230-0446.

41. Alwaeli Mohamed, Ocena możliwości gospodarczego wykorzystanie niektórych odpadów hutniczych jako substytutu kruszywa naturalnego do betonów osłonowych przed promieniowaniem gamma., AGO, vol 3/2006, s 01-10, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2006.

42. Alwaeli Mohamed, Wykorzystanie niektórych odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych w aspekcie ochrony środowiska., Środowisko i Rozwój nr 14 (2/2006), s. 99-110, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w, ISSN 1641-7186, Bytom 2006.

43. Alwaeli Mohamed, Langosz K., Ekonomiczne aspekty zagospodarowania odpadów przemysłowych., AGO, vol. 4/2006, s 51-62, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2006.

44. Alwaeli Mohamed, Gospodarcze wykorzystanie niektórych odpadów jako surowców wtórnych.,Odzysk Odpadów - Technologie i możliwości, s. 314-319, ISBN 83-89174-78-2, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005.

45. Alwaeli Mohamed Postępowania z odpadami komunalnymi w świetle wymagań krajowego planu gospodarki odpadami, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol 2/2005, s 87-96, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2005.

46. Alwaeli Mohamed, Recykling surowców wtórnych z odpadów komunalnych., AGO, vol. 1/2005, s 43-54, ISSN, 1733-4381, Gliwice 2005.

47. Alwaeli Mohamed, Korzyści ekonomiczne zastąpienie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi., Środowisko i Rozwój nr 11 (1/2005), s 48-54, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, , ISSN 1641-7186, Bytom, 2005.

48. Alwaeli Mohamed, Gospodarcze wykorzystanie niektórych odpadów hutniczych jako dodatków do betonów osłonowych przed promieniowaniem gamma., Paliwa z odpadów tom V (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.391-395, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

49. Alwaeli Mohamed, Aktualny stan oraz perspektywa postępowania z odpadami komunalnymi w świetle krajowego planu gospodarki odpadami., Paliwa z odpadów tom V (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.3613-364, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

50. Alwaeli Mohammed, Korzyści minimalizacji powstawania odpadów w aspekcie ochrony środowiska., Termiczne unieszkodliwianie odpadów, “Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo cennych”, praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza, s. 105-114, ISBN 83-8389696-20-7, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.

51. Alwaeli Mohamed, Termicznie utylizacja odpadów przemysłowych., Paliwa z odpadów tom IV (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.391-395, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.

52. Alwaeli Mohamed, Nadziakiewicz J., Możliwości zagospodarowania niektórych odpadów hutniczych i z przemysłu maszynowego., VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Termiczna Utylizacja Odpadów”. Ustroń, 2002.

53. Alwaeli Mohamed, Nadziakiewicz J., Odpady hutnicze jako domieszka do betonów osłonowych przed promieniowaniem gamma., Sysytemy Gospodarki Odpadami, s. 635-644, ISBN 83-914252-5-8, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych, Poznań 2001.

54. Alwaeli Mohamed, Nadziakiewicz J., Termiczna utylizacja niektórych odpadów hutniczych jako etap ich zagospodarowania., praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza, s 151-155, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

55. Alwaeli Mohamed, Rubin J., Kształtowania betonów na bazie kruszyw ciężkich., s. 113-116, XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Jadwisiń, 1998

 

Monografie

Alwaeli Mohamed (Editor). Municipal Solid Waste: Recycling and Cost Effectiveness. ISBN: 978-1-61324-853-9. Nova Science Publishers, New York. 2011

Inne informacje

 • Członek The International Society for Ecological Economics (ISEE)
 • Sekretarz czasopisma zamieszczonego na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. (w latach 2005-2012)
 • Recenzent czasopisma Resources, Conservation & Recycling (JCR)
 • Recenzent czasopisma Construction & Building Materials (JCR)
 • Recenzent czasopisma Waste Management & Research (JCR)
 • Recenceznt Environmental Engineering and Management Journal (JCR)
 • Recenceznt Environmental Monitoring and Assessment Journal (JCR)
 • Recenzent czasopisma Scientific Research and Essays (JCR)
 • Członkostwo w komisjach egzaminacyjnych i reprezentowanie Uczelni na egzaminach maturalnych
 • Sekretarz komisji obron prac magisterskich
 • Opiekun Laboratorium Technik Informatycznych (LTI)
 • Członek Komisji Rozkładu Zajęć Wydz. Inżynierii Środowiska i Energetyki

PLAN ZAJĘĆ

Link