Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Informacja dla autorów

Publikacje/referaty

Każda osoba zgłoszona na Konferencję ma prawo opublikować (samodzielnie lub jako współautor) jeden referat w ramach opłaty konferencyjnej.

Autorzy mają możliwość zadecydowania o miejscu publikacji wygłaszanego na Konferencji referatu. Proponujemy:

  • Publikację referatu w książkowej publikacji pokonferencyjnej* (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN).
  • Publikację rozdziału w monografii w języku polskim* lub w monografii w języku angielskim* (cykl wydawniczy – po 3-5 autorów w każdej pozycji książkowej, Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN ). .

Wszystkie formy publikacji przewidują jednokrotne lub wielokrotne recenzowanie zamieszczanych prac.

Ponadto streszczenia wszystkich wygłaszanych w trakcie Konferencji referatów zostaną zamieszczone w wydawnictwie konferencyjnym (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, numer ISBN).

Termin przesłania materiałów reklamowych do publikacji pokonferencyjnych 30.11.2014.

Na poniższych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje o poszczególnych zasadach publikacji:

  
* Publikacja pokonferencyjna jak i monografia zostaną wydane jedynie w przypadku wystarczającej liczby zgłoszonych prac