Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Jak złożyć wniosek?

I ETAP - Aplikowanie do konkursu na wymianę zagraniczną:

1. Sprawdź w Aktualnościach informacje o trwających konkursach na wymianę zagraniczną.

2. Wybierz konkurs, zapoznaj się z Regulaminem Projektu oraz pobierz i skompletuj wymagane dokumenty.

3. Uzupełnioną dokumentację złóż osobiście* w Biurze Projektu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia konkursu.

* Jeśli jesteś Kandydatem/-tką z zagranicznej Uczelni - dokumentację prześlij na mail: agata.wajda@polsl.pl.

4. Komisja konkursowa powołana przez Kierownika Projektu w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu ogłosi wyniki. Będą one dostępne w Aktualnościach

 

II ETAP - Formalna dokumentacja wymiany zagranicznej

1. Zarejestruj w systemie SOD* polecenie wyjazdu służbowego wpisując w Uwagach: Projekt rozliczany w kwotach ryczałtowych.

* Jeśli nie masz dostępu do systemu SOD polecenie wyjazdu służbowego rejestruje Biuro Projektu i/lub bezpośredni przełożony.

2. Pobierz i wypełnij (bez podpisywania) wymagane dokumenty dostępne w Dokumenty do pobrania.

a) Jeśli jesteś doktorantem obowiązują Cię dwie umowy, tj. umowa zewnętrzna z NAWA oraz umowa wewnętrzna z Politechniką Śląską. Pobierz i uzupełnij obydwie.

b) Jeśli jesteś nauczycielem akademickim pobierz i uzupełnij tylko wzór jednej umowy -zewnętrznej z NAWA.

3. Oblicz zryczałtowne kwoty stypendium przysługujące na wyjazd posługując się tabelami.

4. Kwota przewidziana w umowie zewnętrznej z NAWA do wypłaty w terminie 14 dni od jej podpisania stanowi 75% całej kwoty zryczałtowanej przewidzianej na dany wyjazd. 

5. Ustal z Biurem Projektu termin podpisania umowy i dostarczenia kompletu dokumentów. 

6. Jeśli jesteś Uczestnikiem z zagranicy komplet podpisanych dokumentów wyślij pocztą na adres Biura Projektu lub prześlij skany na mail agata.wajda@polsl.pl (w tym przypadku zabierz oryginały dokumentów do Polski).

7. We wskazanym w umowie terminie udaj się na wymianę zagraniczną. 

8. Realizując krótką formę kształcenia pamiętaj o uzyskaniu Certyfikatu Uczestnika wraz z efektami kształcenia zgodnego ze wzorem.

 

III ETAP - Rozliczenie wyjazdu zagranicznego:

1. Dostarcz do Biura Projektu wypełnione dokumenty wymagane na etapie, tj. Certyfikat Uczestnika, sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego, dwa formularze rozliczenia finansowego: zewnętrzny z NAWA, wewnętrzny z Politechniki Śląskiej.

2. Wypełnij Ankietę ewaluacyjną dostępną w wersji elektronicznej. Informacje i login do niej otrzymasz w Biurze Projektu.

3. Po dopełnieniu wszystkich formalności otrzymasz drugą część zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na wyjazd.