Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Studium podyplomowe Energetyczne Wykorzystanie Odpadów

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów organizuje

dwusemestralne Studium Podyplomowe

"ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE ODPADÓW"

Politechnika Śląska jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce, w którym funkcjonuje Wydział skupiający dwa główne kierunki Energetyka i Inżynieria środowiska ma możliwość zapewnienia obsady wybitnych wykładowców Studium z grona kadry własnej.

 

Program Studium obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:

  • aspekty prawne termicznego przekształcania odpadów,

  • wytwarzanie paliw i biopaliw z odpadów,

  • analizy systemowe i termodynamiczne w energetyce,

  • nowe technologie energetyczne,

  • audyt energetyczny.

 

Realizacja programu odbywać się będzie na zasadzie wykładów, zajęć laboratoryjnych, projektowych oraz praktycznego poznawania obiektów przemysłowych wykorzystujących odpady.

Każdy z uczestników Studium będzie miał możliwość kontaktu z konsultantem naukowym.

Dla słuchaczy przewidywane są materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowców.

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres :

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechnika Śląska

44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18

e-mail: ktiuzo@polsl.pl lub krystyna.bialas@polsl.pl

tel. (032) 237-18-43

lub faxem - (032) 237-11-67

W przypadku dużej ilości chętnych - przyjęcia na Studium realizowane będą wg kolejności zgłoszeń, a w razie potrzeby uruchomione zostanie następne Studium.

Przewidywany termin rozpoczęcia Studium - październik 2011 r., liczba uczestników - 20.

Zajęcia odbywać się będą 5 razy w semestrze przez 2 dni (piątek i sobota) w łącznym wymiarze około 210 godzin.

Koszt uczestnictwa w Studium wraz z konsultacjami pracy końcowej wynosić będzie 4200,00 zł od osoby.

Dla uczestników dojeżdżających istnieje możliwość rezerwowania na okres trwania Studium miejsc noclegowych.

Zapraszamy do udziału w Studium Podyplomowym „Energetyczne Wykorzystanie Odpadów”, jak również prosimy o przekazanie informacji o Studium osobom mogącym być nim zainteresowanymi.

Pliki