Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Innowacyjna Gospodarka Odpadami 2011

Zapraszamy
do wzięcia udziału w
Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjna Gospodarka Odpadami. Aspekty techniczne, ekonomiczne i prawne”,
 która odbędzie się w dniach
od 16 do 18 listopada 2011r w Szklarskiej Porębie.

W Konferencji udział wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja ma dać uczestnikom możliwość dokonania przeglądu procesów zagospodarowania odpadów, od technologii mechanicznego ich sortowania i przetwarzania, poprzez technologie biologicznego ich zagospodarowania do termicznych metod unieszkodliwiania. Problematyka poruszana w trakcie obrad obejmie zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych oraz analizę zagadnień prawnych i ekonomicznych, z zakresu:

  • tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji),
  • technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów,
  • energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych),
  • badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw),
  • zagospodarowania wybranych grup odpadów niebezpiecznych i przemysłowych,
  • wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych,
  • monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami.

Referaty można wygłaszać (i publikować) w języku angielskim i polskim.

W ramach Konferencji przewidziano również sesję posterową.

Przewidziano różnorodne formy publikowania dorobku naukowo-technicznego Konferencji.
Autorzy mają możliwość zadecydowania o miejscu publikacji wygłaszanego w trakcie Konferencji referatu. Proponujemy:

  • Publikację w Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (zgodnie z wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 6 pkt*);
  • Publikację rozdziału w monografii w języku polskim lub w monografii w języku angielskim (cykl wydawniczy – po 3-5 autorów w każdej pozycji monograficznej, Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN).
  • Publikację referatu w książkowej publikacji pokonferencyjnej (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN).

Dodatkowo zostaną wydane streszczenia wszystkich referatów (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN). Wszystkie refraty będą recenzowane.

Zapraszamy do zgłaszania referatów!

Termin zgłaszania streszczeń - do 10.11.2011.
Termin przesłania pełnych tekstów wygłaszanych referatów - po Konferencji
(dokładny termin przesłania wersji do druku poniżej w "Informacja dla autorów")

Termin przesłania materiałów reklamowych do publikacji pokonferencyjnych 30.11.2011.

Informacja dla autorów (kliknij)

Zainteresowani uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat odbycia szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów.

Program Konferencji (kliknij)

*wg  MNiSW;

 Komitet Naukowy Konferencji

 Przewodniczący
Jolanta Biegańska, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

Wiceprzewodniczący
 Jan Nadziakiewicz, Politechnika Śląska

 Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab.inż. Anna Maria Anielak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Arnost Grmela, VŠB-TU Ostrava

Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Dr inz. Adam Łuckoś, Sasol Technology, Sasolburg, South Africa

Prof. Violeta Makareviciene, Lithuanian Univerity of Agriculture - Kauno

Dyr. Mgr inż. Małgorzata Malec, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydz. Nowych Technologii i Chemii w Warszawie

Prezes Jerzy Pawlikowski, Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET S.A. w Chorzowie

Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc., VŠB TU Ostrava

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii i Technologii Nieorganicznej

Prof.zw.dr hab.inż. Tomasz Winnicki, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze; Wydział Techniczny w Jeleniej Górze

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w hotelu „Szrenica” zlokalizowanym w Szklarskiej Porębie, będącej jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy.

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno- i dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny, telewizor itp. Dla uczestników konferencji dostępne będą również sauny, jacuzzi jak i kręgielnia oraz siłownia. 100 metrów od hotelu znajduje się wyciąg narciarski!

W programie Konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór regionalny.

Adres miejsca Konferencji: Hotel Szrenica, ul. Turystyczna 29, Szklarska Poręba.

Dojazd do hotelu - mapka - pod adresem (dół strony): http://www.hotelszrenica.pl/pl/kontakt.html

Honorowy Patronat

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar PAWLAK

JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK

Wojewoda Śląski Zygmunt ŁUKASZCZYK

Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA

Marszałek Województwa Śląskiego Adam MATUSIEWICZ

 

Marszałek Województwa Dolnosląskiego Rafał JURKOWLANIEC

           

 Zgłoszenia uczestnictwa

 Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Konferencji, w terminie do dnia 10.11.2011 r.

Informacja o opłatach (kliknij)

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o pobranie u dołu niniejszej strony formularza zgłoszenia, wypełnienia go i przesłania (faksem, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą), na adres:

Sekretariat Konferencji „Innowacyjna Gospodarka Odpadami”
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów - Politechnika Śląsk
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 18 43
fax (32) 237-11-67,
e-mail ktiuzo@polsl.pl lub krystyna.bialas@polsl.pl

Dla osób pragnących zgłosić referat - informacja dla Autorów (kliknij)

W ramach Konferencji jest też możliwe zaprezentowanie Państwa firmy i jej osiągnięć - Informacja o kosztach reklam (kliknij).

Wymiary posterów - 900x700 mm. 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Michał Kozioł

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Zofia Czekalska
Dr inż. Marcin Landrat
Dr inż. Krzysztof Pikoń
Dr inż. Waldemar Ścierski

Mgr inż. Ewelina Piątkowska
Mgr inż. Aleksandra Pala
Krystyna Białas

Patronat medialny

ago-znak.jpg

instal winieta na zielonym_tn.jpg logo2ochrsrod_tn.jpg logo_pk_ready - kopia_tn.jpg recykling_tn.jpg www_komunalny_pl_bez_napisu_tn.jpg

czystaenergia.jpg

Partnerzy

logotyp west real estate - do worda.jpg

 


Zapraszany również na studia podyplomowe GOSPODARKA ODPADAMI