Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Paliwa z odpadów 2012

  Zapraszamydo wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów'2012” która odbędzie się w dniach od 14 do 16 listopada 2012r w Szklarskiej Porębie. Stało się już tradycją, że "Paliwa z odpadów" to miejsce spotkań krajowych i zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami i ich wykorzystaniem. Wzorem konferencji z ubiegłych lat udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami reprezentujący zarówno krajowe jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową oraz wywodzący się z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja ma dać uczestnikom przegląd możliwych procesów zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem procesów termicznych. Tematyka konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych, w zakresie: badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw); termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling); energetycznego wykorzystania odpadów (w tym komunalnych i osadów ściekowych); technologii wytwarzania i właściwości paliw; technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych; ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów; skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej; tworzenia i eksploatacji rozwiniętych systemów gospodarki odpadami (w tym ich optymalizacji); wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych; monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych; prawnych aspektów gospodarki odpadami. Referaty można wygłaszać (i publikować) w języku angielskim i polskim. W ramach Konferencji przewidziano również sesję posterową >>>>>. Przewidziano różnorodne formy publikowania dorobku naukowo-technicznego Konferencji.Autorzy mają możliwość zadecydowania o miejscu publikacji wygłaszanego w trakcie Konferencji referatu. Proponujemy: Publikację w Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (zgodnie z wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 4 pkt*); Publikację rozdziału w monografii w języku polskim lub w monografii w języku angielskim (cykl wydawniczy – po 3-5 autorów w każdej pozycji monograficznej, Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN). Publikację referatu w książkowej publikacji pokonferencyjnej (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN). Dodatkowo zostaną wydane streszczenia wszystkich referatów (Wydawnictwo Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej, ISBN). Wszystkie refraty będą recenzowane. Program Konferencji (nowy!) >>>> Zapraszamy do zgłaszania referatów! Termin zgłaszania streszczeń - do 05.11.2012. Termin przesłania pełnych tekstów wygłaszanych referatów - po Konferencji (dokładny termin przesłania wersji do druku poniżej w "Informacja dla autorów") Termin przesłania materiałów reklamowych do publikacji pokonferencyjnych 31.10.2012. Informacja dla autorów >>>>> Materiały z poprzednich edycji Konferencji >>>>> Zainteresowani uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat odbycia szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów. *wg  MNiSW;  Komitet Naukowy Konferencji  Przewodniczący Jolanta Biegańska, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska   Wiceprzewodniczący  Jan Nadziakiewicz, Politechnika Śląska   Członkowie Komitetu Naukowego  Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Prof. dr hab. inż. Arnost Grmela, VŠB-TU Ostrava, Czechy Dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie Prof. dr hab. inż. Adam Klich, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Dr inż. Adam Łuckoś, Sasol Technology, Sasolburg, South Africa Dr inż. Lucyna Madejska, Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Dyr. Mgr inż. Małgorzata Malec, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach Prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii Prezes Jerzy Pawlikowski, Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET S.A. w Chorzowie Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc., VŠB TU Ostrava, Czechy Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dr hab. inż. Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Dr hab. inż. Barbara Tora, prof. AGH,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dr hab. inż.  Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii i Technologii Nieorganicznej Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii i Technologii Nieorganicznej Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki     Prof.zw.dr hab.inż. Tomasz Winnicki, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze; Wydział Techniczny w Jeleniej Górze    Miejsce konferencji Konferencja odbędzie się w hotelu „Szrenica” zlokalizowanym w Szklarskiej Porębie, będącej jedną z najpiękniejszych polskich miejscowości uzdrowiskowo-sanatoryjnych. Górski klimat, miła atmosfera, wykwintna kuchnia oraz komfortowe wyposażenie sprzyjają zarówno wypoczynkowi jak i aktywnej pracy. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach jedno- i dwuosobowych. W każdym pokoju znajduje się pełny węzeł sanitarny, telewizor itp. Dla uczestników konferencji dostępne będą również sauny, jacuzzi jak i kręgielnia oraz siłownia. 100 metrów od hotelu znajduje się wyciąg narciarski. W programie Konferencji przewidziano szereg atrakcji i spotkań nieformalnych w tym uroczysty bankiet oraz suty wieczór regionalny. Adres miejsca Konferencji: Hotel Szrenica, ul. Turystyczna 29, Szklarska Poręba. Dojazd do hotelu - mapka - pod adresem (dół strony): http://www.hotelszrenica.pl/pl/kontakt.html Patronat Honorowy   Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar PAWLAK JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK Wojewoda Śląski Zygmunt ŁUKASZCZYK  Marszałek Województwa Śląskiego Adam MATUSIEWICZ Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek SKORUPA Marszałek Województwa Dolnosląskiego Rafał JURKOWLANIEC Prof. Jerzy BUZEK  Zgłoszenia uczestnictwa  Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Konferencji, w terminie:                                            - uczestnictwo z prezentacją referatu   - do dnia 05.11.2012 r.                                           - uczestnictwo bez prezentacji referatu - do dnia 05.11.2012 r. Informacja o opłatach >>>>> W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o pobranie formularza zgłoszenia (pobierz >>>>>), wypełnienia go i przesłania (faksem, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą), na adres: Sekretariat Konferencji „Paliwa z Odpadów”Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów - Politechnika Śląska44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18,tel. 32 237 18 43fax (32) 237-11-67, e-mail: ktiuzo@polsl.pl lub krystyna.bialas@polsl.pl Dla osób pragnących zgłosić referat - informacja dla Autorów >>>>> W ramach Konferencji jest też możliwe zaprezentowanie Państwa firmy i jej osiągnięć - Informacja o kosztach reklam >>>>> Wymiary posterów - 900x700 mm.  Program Konferencji (nowy!) >>>> Komitet Organizacyjny Konferencji Przewodniczący Komitetu OrganizacyjnegoDr inż. Michał Kozioł Członkowie Komitetu OrganizacyjnegoDr inż. Marcin LandratDr inż. Waldemar ŚcierskiMgr inż. Ewelina PiątkowskaMgr inż. Aleksandra PalaKrystyna Białas Patronat medialny                              Partnerzy Zapraszany również na studia podyplomowe GOSPODARKA ODPADAMI SPD - energetyczne wykorzystanie odpadow

Pliki